Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Värmdö - Ålder och kön - Djurö 3 Stavsnäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Djurö 3 Stavsnäs 1610 15,2% 32,7% 29,3% 22,9% 6,1% 53,5% 46,5% 5,2%  
Summa 1610 15,2% 32,7% 29,3% 22,9% 6,1% 53,5% 46,5% 5,2%

http://www.val.se