Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Värmdö - Ålder och kön - Värmdö 3 Ängsvik

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Värmdö 3 Ängsvik 1554 15,2% 34,9% 33,5% 16,3% 8,8% 53,7% 46,3% 4,7%  
Summa 1554 15,2% 34,9% 33,5% 16,3% 8,8% 53,7% 46,3% 4,7%

http://www.val.se