Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Österåker - Ålder och kön - Åkerstorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Åkerstorp 1323 15,6% 43,2% 22,7% 18,6% 7,8% 49,8% 50,2% 5,8%  
Summa 1323 15,6% 43,2% 22,7% 18,6% 7,8% 49,8% 50,2% 5,8%

http://www.val.se