Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Österåker - Ålder och kön - Hacksta 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hacksta 1 1490 20,7% 33,9% 20,3% 25,1% 7,4% 45,7% 54,3% 11,7%  
Summa 1490 20,7% 33,9% 20,3% 25,1% 7,4% 45,7% 54,3% 11,7%

http://www.val.se