Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Österåker - Ålder och kön - Berga 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Berga 1 1827 24,4% 29,9% 20,7% 25,0% 6,4% 46,6% 53,4% 6,6%  
Summa 1827 24,4% 29,9% 20,7% 25,0% 6,4% 46,6% 53,4% 6,6%

http://www.val.se