Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Vallentuna - Ålder och kön - 8 Vallentuna C

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
8 Vallentuna C 1721 21,1% 26,0% 18,8% 34,1% 6,3% 45,6% 54,4% 5,6%  
Summa 1721 21,1% 26,0% 18,8% 34,1% 6,3% 45,6% 54,4% 5,6%

http://www.val.se