Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Upplands Väsby - Ålder och kön - Sjukyrkoberget

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sjukyrkoberget 1144 12,1% 41,4% 26,2% 20,3% 7,7% 50,1% 49,9% 5,1%  
Summa 1144 12,1% 41,4% 26,2% 20,3% 7,7% 50,1% 49,9% 5,1%

http://www.val.se