Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Upplands Väsby - Ålder och kön - Fysingen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Fysingen 1060 20,0% 39,2% 25,0% 15,8% 9,3% 54,3% 45,7% 11,6%  
Summa 1060 20,0% 39,2% 25,0% 15,8% 9,3% 54,3% 45,7% 11,6%

http://www.val.se