Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige - Ålder och kön - Gävleborgs län

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommun Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bollnäs 21150 16,1% 28,4% 26,4% 29,1% 6,9% 49,3% 50,7% 2,0%  
Gävle 74806 19,6% 32,8% 23,9% 23,7% 7,3% 49,2% 50,8% 3,4%  
Hofors 7859 15,8% 27,7% 26,8% 29,7% 7,0% 50,8% 49,2% 4,6%  
Hudiksvall 29498 16,5% 29,2% 27,3% 27,0% 7,1% 49,1% 50,9% 2,4%  
Ljusdal 15450 16,0% 27,4% 27,3% 29,3% 6,7% 50,2% 49,8% 3,2%  
Nordanstig 7762 15,4% 28,1% 27,9% 28,5% 7,4% 51,2% 48,8% 2,4%  
Ockelbo 4855 14,5% 28,6% 28,6% 28,3% 6,8% 50,4% 49,6% 1,8%  
Ovanåker 9344 15,2% 27,7% 27,8% 29,4% 6,7% 50,9% 49,1% 1,4%  
Sandviken 29386 15,9% 30,6% 25,7% 27,7% 6,9% 50,4% 49,6% 3,2%  
Söderhamn 20961 15,1% 28,0% 27,4% 29,5% 6,9% 49,8% 50,2% 2,6%  
Gävleborgs län 221071 17,1% 30,1% 25,9% 26,9% 7,0% 49,7% 50,3% 2,9%

Kandidater - Gävleborgs län

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen direkt efter valet. Med ålder avses ålder på valdagen.

Parti Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 432 7,2% 40,5% 39,1% 13,2% 2,8% 53,0% 47,0% 0,5%  
Befolkningspartiet 3   33,3% 66,7%     100,0%      
Bollnäspartiet 20   40,0% 55,0% 5,0%   50,0% 50,0%    
Centerpartiet 225 5,8% 30,7% 43,1% 20,4% 0,4% 57,3% 42,7% 0,4%  
Folkhemmet i Hofors-Torsåker 9   44,4% 33,3% 22,2%   77,8% 22,2% 11,1%  
Folkpartiet liberalerna 165 3,6% 25,5% 27,3% 43,6% 1,8% 58,2% 41,8%    
Kristdemokraterna 157 8,3% 29,3% 37,6% 24,8% 2,5% 58,0% 42,0% 1,9%  
Miljöpartiet de gröna 108 12,0% 35,2% 37,0% 15,7% 2,8% 52,8% 47,2% 1,9%  
Moderata Samlingspartiet 232 14,2% 29,3% 30,2% 26,3% 7,8% 61,6% 38,4% 0,4%  
Nationaldemokraterna 2     50,0% 50,0%   50,0% 50,0%    
Norrländska Samlingspartiet 4   25,0%   75,0%   75,0% 25,0%    
Ny Ordning (NO)-Partipolitiskt ob. 24 4,2% 29,2% 29,2% 37,5%   79,2% 20,8%    
Sjukvårdspartiet Bollnäs 17 17,6% 64,7% 11,8% 5,9% 11,8% 64,7% 35,3%    
Sjukvårdspartiet Gävle 12 8,3% 41,7% 33,3% 16,7%   83,3% 16,7% 8,3%  
Socialradikala Demokraterna 43   16,3% 30,2% 53,5%   69,8% 30,2%    
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 10     10,0% 90,0%   50,0% 50,0% 10,0%  
Sverigedemokraterna 88 13,6% 36,4% 34,1% 15,9% 4,5% 69,3% 30,7%    
Vänsterpartiet 149 9,4% 30,9% 45,0% 14,8% 5,4% 48,3% 51,7% 1,3%  
Gävleborgs län 1700 8,2% 32,9% 36,5% 22,3% 3,2% 57,5% 42,5% 0,8%

Valda ledamöter - Gävleborgs län

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och visar situationen direkt efter valet. Med ålder avses ålder på valdagen.

Parti Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 169 5,3% 39,6% 46,7% 8,3% 2,4% 49,7% 50,3%    
Bollnäspartiet 6   50,0% 50,0%     50,0% 50,0%    
Centerpartiet 57 1,8% 24,6% 50,9% 22,8%   56,1% 43,9% 1,8%  
Folkhemmet i Hofors-Torsåker 3     66,7% 33,3%   100,0%      
Folkpartiet liberalerna 28 3,6% 35,7% 35,7% 25,0% 3,6% 60,7% 39,3%    
Kristdemokraterna 16 12,5% 12,5% 50,0% 25,0% 6,2% 56,2% 43,8%    
Miljöpartiet de gröna 21 9,5% 33,3% 33,3% 23,8%   52,4% 47,6%    
Moderata Samlingspartiet 70 10,0% 37,1% 32,9% 20,0% 7,1% 68,6% 31,4% 1,4%  
Ny Ordning (NO)-Partipolitiskt ob. 2       100,0%   100,0%      
Sjukvårdspartiet Bollnäs 2   100,0%       100,0%      
Socialradikala Demokraterna 4     25,0% 75,0%   100,0%      
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 1       100,0%   100,0%      
Sverigedemokraterna 27 18,5% 29,6% 37,0% 14,8% 11,1% 63,0% 37,0%    
Vänsterpartiet 30 6,7% 36,7% 43,3% 13,3% 3,3% 50,0% 50,0%    
Gävleborgs län 436 6,7% 34,4% 42,4% 16,5% 3,4% 56,9% 43,1% 0,5%

Nuvarande ledamöter - Gävleborgs län

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-11-17. Med ålder avses ålder på valdagen.

Parti Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 169 5,3% 39,1% 46,2% 9,5% 1,8% 53,3% 46,7%    
Bollnäspartiet 6   50,0% 50,0%     50,0% 50,0%    
Centerpartiet 57 1,8% 24,6% 50,9% 22,8%   57,9% 42,1% 1,8%  
Folkhemmet i Hofors-Torsåker 3     66,7% 33,3%   100,0%      
Folkpartiet liberalerna 28   42,9% 28,6% 28,6%   60,7% 39,3%    
Kristdemokraterna 16 6,2% 12,5% 56,2% 25,0%   62,5% 37,5%    
Miljöpartiet de gröna 21 4,8% 33,3% 38,1% 23,8%   47,6% 52,4%    
Moderata Samlingspartiet 69 4,3% 36,2% 40,6% 18,8% 4,3% 69,6% 30,4% 1,4%  
Ny Ordning (NO)-Partipolitiskt ob. 2       100,0%   100,0%      
Sjukvårdspartiet Bollnäs 2   100,0%       100,0%      
Socialradikala Demokraterna 4     25,0% 75,0%   100,0%      
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 1       100,0%   100,0%      
Sverigedemokraterna 25 8,0% 40,0% 32,0% 20,0%   76,0% 24,0%    
Vänsterpartiet 30 6,7% 36,7% 43,3% 13,3%   53,3% 46,7%    
Gävleborgs län 433 4,4% 35,1% 43,2% 17,3% 1,4% 59,6% 40,4% 0,5%

Avgångna ledamöter - Gävleborgs län

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-11-17. Med ålder avses ålder på valdagen.

Parti Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 36 8,3% 30,6% 55,6% 5,6% 5,6% 33,3% 66,7% Uppgift saknas Uppgift saknas
Centerpartiet 11 9,1% 36,4% 45,5% 9,1%   36,4% 63,6% Uppgift saknas Uppgift saknas
Folkpartiet liberalerna 7 14,3% 28,6% 28,6% 28,6% 14,3% 57,1% 42,9% Uppgift saknas Uppgift saknas
Kristdemokraterna 1 100,0%       100,0%   100,0% Uppgift saknas Uppgift saknas
Miljöpartiet de gröna 5 60,0% 40,0%     20,0% 60,0% 40,0% Uppgift saknas Uppgift saknas
Moderata Samlingspartiet 20 30,0% 35,0% 20,0% 15,0% 15,0% 60,0% 40,0% Uppgift saknas Uppgift saknas
Sverigedemokraterna 18 22,2% 33,3% 33,3% 11,1% 16,7% 55,6% 44,4% Uppgift saknas Uppgift saknas
Vänsterpartiet 13 7,7% 38,5% 46,2% 7,7% 7,7% 38,5% 61,5% Uppgift saknas Uppgift saknas
Gävleborgs län 111 18,0% 33,3% 38,7% 9,9% 10,8% 45,0% 55,0%

http://www.val.se