Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Skellefteå - Ålder och kön - Skellefteå nord-västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Anderstorp C 1110 33,0% 24,4% 19,1% 23,5% 9,8% 50,4% 49,6% 6,9%  
Anderstorp N 1133 21,6% 26,7% 28,4% 23,3% 8,4% 46,2% 53,8% 6,0%  
Anderstorp S 1326 21,5% 26,6% 26,5% 25,4% 7,2% 45,6% 54,4% 3,2%  
Boliden 1560 13,7% 28,9% 27,8% 29,6% 7,1% 50,5% 49,5% 4,0%  
Burträsk 1581 15,1% 26,1% 24,7% 34,2% 6,6% 48,1% 51,9% 0,7%  
Burträsk omland 1248 12,3% 24,3% 31,8% 31,6% 6,0% 53,4% 46,6% 1,2%  
Bygdsiljum 656 16,9% 25,9% 32,5% 24,7% 6,4% 53,4% 46,6% 2,9%  
Byske C - Åbyn 980 11,9% 23,0% 29,7% 35,4% 6,0% 51,1% 48,9% 1,3%  
Byske älvdal 1116 13,1% 28,5% 23,4% 35,0% 6,7% 50,2% 49,8% 1,3%  
Degerbyn 1240 15,6% 32,8% 22,0% 29,5% 8,2% 49,4% 50,6% 1,0%  
Drängsmark-Ostvik 1381 17,7% 33,0% 28,0% 21,3% 9,1% 52,9% 47,1% 1,3%  
Ersmark 773 13,1% 34,0% 32,3% 20,6% 5,0% 51,2% 48,8% 1,3%  
Fällfors 660 11,1% 23,0% 30,8% 35,2% 5,5% 51,5% 48,5% 0,6%  
Gummark 805 13,0% 34,8% 28,0% 24,2% 6,0% 53,7% 46,3% 0,2%  
Jörn 1305 12,3% 23,2% 26,8% 37,6% 7,0% 49,7% 50,3% 3,7%  
Kusmark 867 14,8% 29,3% 30,3% 25,6% 7,7% 50,9% 49,1% 1,8%  
Kåge C 1137 15,6% 35,8% 23,7% 25,0% 9,3% 47,7% 52,3% 1,9%  
Kåge omland 1015 13,9% 36,9% 25,4% 23,7% 7,3% 50,9% 49,1% 1,0%  
Medle 837 13,4% 38,0% 27,5% 21,1% 7,0% 50,4% 49,6% 1,1%  
Prästbordet 1315 19,4% 26,2% 20,5% 33,9% 7,1% 45,3% 54,7% 1,1%  
Sjungande Dalen 1003 23,2% 21,8% 17,5% 37,4% 6,3% 52,0% 48,0% 1,8%  
Skråmträsk-Klutmark 893 18,0% 32,1% 30,2% 19,6% 9,7% 52,4% 47,6% 0,9%  
Stackgrönnan 857 15,4% 41,2% 25,3% 18,1% 8,4% 53,2% 46,8% 0,6%  
Stämningsgården 1306 14,0% 41,0% 28,4% 16,5% 9,5% 49,7% 50,3% 0,5%  
Sunnanå Västra 1375 16,1% 39,5% 25,9% 18,5% 8,7% 50,1% 49,9% 0,7%  
Sunnanå Östra 1325 21,1% 27,5% 24,0% 27,4% 6,5% 48,5% 51,5% 1,4%  
Sörböle 1311 19,2% 33,8% 23,6% 23,4% 10,2% 49,5% 50,5% 1,0%  
Skellefteå nord-västra 30115 16,7% 30,3% 26,1% 26,9% 7,6% 50,0% 50,0% 1,9%

http://www.val.se