Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Östersund - Ålder och kön - Östersund Staden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östersund 1 1345 25,4% 31,3% 22,0% 21,3% 6,5% 45,4% 54,6% 4,1%  
Östersund 2 1052 34,5% 27,4% 18,4% 19,7% 8,7% 48,2% 51,8% 3,6%  
Östersund 3 1458 30,9% 27,0% 20,0% 22,1% 7,5% 47,1% 52,9% 4,0%  
Östersund 4 1329 37,1% 28,2% 18,1% 16,6% 8,7% 43,9% 56,1% 3,2%  
Östersund 5 1191 24,8% 30,0% 22,1% 23,2% 6,9% 45,5% 54,5% 1,9%  
Östersund 6 1135 29,9% 28,4% 21,0% 20,8% 5,6% 47,3% 52,7% 2,1%  
Östersund 7 1194 16,1% 25,5% 30,8% 27,6% 7,2% 48,2% 51,8% 1,4%  
Östersund 8 1156 18,4% 30,1% 24,4% 27,1% 5,0% 45,2% 54,8% 1,1%  
Östersund 9 1169 13,9% 31,8% 21,5% 32,8% 5,5% 45,4% 54,6% 2,5%  
Östersund 10 1376 16,7% 30,9% 30,2% 22,2% 6,5% 48,8% 51,2% 1,8%  
Östersund 11 1181 27,6% 24,1% 25,3% 22,9% 9,5% 46,9% 53,1% 4,2%  
Östersund 12 och 15 1801 22,8% 21,8% 21,6% 33,8% 6,3% 44,3% 55,7% 3,9%  
Östersund 13 1226 19,7% 29,3% 24,6% 26,4% 6,0% 46,7% 53,3% 1,5%  
Östersund 14 1159 19,5% 29,8% 25,7% 25,0% 6,8% 48,7% 51,3% 1,6%  
Östersund 16 1417 15,0% 28,9% 23,2% 32,8% 7,8% 47,6% 52,4% 1,9%  
Östersund 18 1251 14,6% 34,2% 29,2% 22,0% 7,7% 46,8% 53,2% 2,0%  
Östersund 19 1588 11,5% 34,9% 27,3% 26,3% 7,7% 49,7% 50,3% 1,0%  
Östersund 20 722 20,4% 28,5% 24,1% 27,0% 5,0% 49,2% 50,8% 1,5%  
Östersund Staden 22750 22,0% 28,9% 23,9% 25,2% 7,0% 46,9% 53,1% 2,5%

http://www.val.se