Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Sundsvall - Ålder och kön - Sundsvalls Fjärde

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Attmar 1396 13,0% 35,6% 28,5% 22,9% 6,5% 52,9% 47,1% 1,4%  
Granloholm mellersta 1467 18,1% 31,0% 27,3% 23,6% 8,2% 46,6% 53,4% 4,4%  
Granloholm V 1312 21,2% 43,1% 25,5% 10,3% 8,2% 47,0% 53,0% 2,1%  
Granloholm Ö 1177 18,4% 32,8% 30,8% 18,0% 8,4% 45,5% 54,5% 3,1%  
Indal 1427 13,7% 31,5% 28,9% 25,9% 6,3% 53,1% 46,9% 1,1%  
Liden-Holm 1042 11,3% 23,3% 30,8% 34,5% 5,0% 53,2% 46,8% 1,0%  
Selånger nedre N 1044 15,2% 32,6% 24,0% 28,2% 5,4% 49,2% 50,8% 1,5%  
Selånger nedre S 1514 15,3% 21,4% 24,9% 38,4% 4,2% 44,9% 55,1% 1,3%  
Selånger övre V 1328 14,8% 38,1% 26,1% 20,9% 5,7% 52,0% 48,0% 0,8%  
Selånger övre Ö 1599 12,9% 32,2% 28,8% 26,1% 5,7% 49,7% 50,3% 1,9%  
Stöde N 1118 12,7% 28,1% 26,8% 32,4% 5,6% 52,0% 48,0% 1,0%  
Stöde S 1314 14,5% 28,8% 30,9% 25,8% 7,1% 51,4% 48,6% 0,7%  
Sättna 1238 13,9% 37,8% 26,0% 22,3% 7,3% 49,9% 50,1% 0,9%  
Tuna Matfors 1077 16,1% 29,9% 19,7% 34,4% 7,4% 44,8% 55,2% 0,9%  
Tuna mellersta 1542 12,5% 38,3% 27,4% 21,8% 5,3% 51,5% 48,5% 1,2%  
Tuna V 1222 12,8% 39,6% 23,9% 23,7% 7,7% 51,2% 48,8% 1,5%  
Tuna Ö 865 13,6% 45,5% 26,5% 14,3% 6,9% 52,1% 47,9% 1,3%  
Sundsvalls Fjärde 21682 14,7% 33,4% 27,0% 25,0% 6,5% 49,8% 50,2% 1,6%

http://www.val.se