Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Sundsvall - Ålder och kön - Sundsvalls Tredje

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nacksta V 1551 22,1% 18,9% 23,1% 36,0% 6,3% 48,3% 51,7% 12,1%  
Nacksta Ö 1629 25,5% 35,1% 19,8% 19,6% 8,7% 46,7% 53,3% 11,9%  
Norrmalm V 1140 14,5% 26,4% 27,3% 31,8% 5,1% 47,8% 52,2% 1,7%  
Norrmalm Ö 1164 12,7% 17,6% 22,9% 46,8% 4,1% 44,2% 55,8% 1,5%  
Sallyhill 926 21,5% 41,1% 20,7% 16,6% 7,0% 50,1% 49,9% 3,6%  
Sidsjö-Böle 1584 14,7% 46,8% 21,2% 17,3% 7,0% 51,2% 48,8% 2,1%  
Stenstaden 1887 31,9% 28,4% 20,9% 18,8% 9,6% 49,4% 50,6% 4,0%  
Södermalm mellersta 1886 23,1% 21,0% 20,4% 35,5% 5,6% 46,1% 53,9% 1,5%  
Södermalm V 1158 22,1% 37,7% 25,0% 15,2% 7,2% 50,5% 49,5% 1,5%  
Södermalm Ö 1787 26,1% 39,4% 20,1% 14,4% 8,8% 48,3% 51,7% 1,6%  
Västermalm N 1319 41,9% 23,4% 13,7% 21,0% 11,1% 45,8% 54,2% 4,1%  
Västermalm S 1140 36,8% 31,4% 18,4% 13,3% 8,0% 47,9% 52,1% 3,3%  
Sundsvalls Tredje 17171 24,7% 30,5% 21,0% 23,9% 7,5% 48,0% 52,0% 4,2%

http://www.val.se