Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Ludvika - Ålder och kön - Grangärde-Säfsnäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Björkås 736 14,4% 33,6% 27,2% 24,9% 6,4% 50,3% 49,7% 2,3%  
Blötberget-Gonäs 948 13,8% 30,1% 31,3% 24,8% 5,9% 52,8% 47,2% 3,8%  
Fredriksberg 786 17,8% 22,9% 27,0% 32,3% 8,8% 52,7% 47,3% 3,8%  
Kyrkbyn-Nyhammar 1509 13,8% 25,9% 32,1% 28,2% 6,0% 53,6% 46,4% 2,6%  
Rävvåla 716 15,2% 27,9% 31,8% 25,0% 6,0% 53,4% 46,6% 1,7%  
Stallbacken 942 15,6% 34,1% 26,6% 23,7% 7,5% 53,2% 46,8% 3,5%  
Sunnansjö 880 9,7% 24,4% 27,4% 38,5% 4,3% 49,0% 51,0% 3,1%  
Sörvik-Håksberg 1584 15,0% 34,8% 28,7% 21,5% 7,4% 52,3% 47,7% 1,6%  
Öraberget 1315 16,0% 25,3% 23,2% 35,5% 6,6% 49,4% 50,6% 4,0%  
Grangärde-Säfsnäs 9416 14,6% 28,9% 28,4% 28,1% 6,6% 51,9% 48,1% 2,9%

http://www.val.se