Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Falun - Ålder och kön - Falu Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Aspeboda 1031 13,7% 37,0% 29,8% 19,6% 5,8% 54,1% 45,9% 2,5%  
Elsborg 1132 31,6% 27,5% 21,8% 19,1% 9,4% 49,3% 50,7% 5,7%  
Gruvan 1728 17,8% 31,4% 32,3% 18,6% 8,6% 50,0% 50,0% 2,0%  
Gruvriset 1495 18,7% 44,7% 21,0% 15,5% 8,0% 48,8% 51,2% 1,8%  
Hosjö Näs 1383 16,1% 38,5% 27,1% 18,4% 8,5% 50,6% 49,4% 2,4%  
Hosjö Sandviken 1129 17,9% 34,5% 28,2% 19,5% 9,7% 48,4% 51,6% 2,8%  
Hyttgården 1219 25,4% 23,2% 22,7% 28,6% 5,3% 47,2% 52,8% 1,5%  
Hälsingberg 1467 18,5% 32,3% 24,9% 24,3% 9,7% 49,4% 50,6% 2,5%  
Hälsinggården 1569 15,1% 31,7% 25,6% 27,7% 7,4% 49,2% 50,8% 2,4%  
Kristine 930 27,1% 24,9% 20,8% 27,2% 6,5% 44,9% 55,1% 1,7%  
Kvarnberget och Ö Främby 1646 23,0% 31,3% 27,5% 18,2% 7,5% 46,4% 53,6% 4,1%  
Källviken och V Främby 1164 17,7% 37,7% 26,7% 17,9% 7,0% 50,6% 49,4% 3,1%  
Kämparvet 1125 26,4% 18,4% 19,9% 35,3% 6,0% 45,3% 54,7% 2,7%  
Nedre Norslund 1182 22,9% 23,9% 23,7% 29,4% 8,5% 46,4% 53,6% 5,8%  
Stenslund 1170 13,8% 31,6% 33,8% 20,7% 7,3% 51,9% 48,1% 2,4%  
Vika 1307 14,5% 34,7% 29,8% 21,0% 6,0% 51,0% 49,0% 2,2%  
Övre Norslund 1167 16,5% 28,7% 28,2% 26,6% 6,8% 48,5% 51,5% 2,3%  
Falu Södra 21844 19,6% 31,6% 26,3% 22,5% 7,6% 49,0% 51,0% 2,8%

http://www.val.se