Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Västerås - Ålder och kön - Västerås Västra valkrets

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
01 Centrum V 1943 17,5% 26,7% 26,5% 29,3% 4,7% 47,3% 52,7% 3,8%  
02 Aroslund-Blåsbo 1842 19,9% 27,5% 23,5% 29,2% 7,8% 46,0% 54,0% 2,3%  
03 Gåsmyrevreten-Norrmalm 1644 42,7% 32,0% 14,4% 10,9% 9,3% 50,7% 49,3% 6,7%  
04 Kristiansborg-Karlsdal 1597 36,6% 29,0% 17,9% 16,5% 10,0% 52,2% 47,8% 5,4%  
05 Herrgärdet 1818 25,7% 36,6% 17,7% 20,0% 7,2% 47,6% 52,4% 7,0%  
06 Centrum 1681 29,7% 26,6% 21,7% 22,0% 7,3% 50,7% 49,3% 4,0%  
07 Viksäng V 1993 20,1% 30,2% 22,2% 27,5% 7,5% 47,7% 52,3% 5,9%  
08 Viksäng Ö 1855 16,3% 33,5% 22,2% 28,0% 7,5% 45,3% 54,7% 5,5%  
09 Talltorp-Berghamra 1569 10,3% 40,3% 21,4% 28,0% 6,1% 48,6% 51,4% 3,6%  
10 Hamre-Mälarstrand Ö 1679 8,9% 28,8% 29,2% 33,1% 5,4% 49,0% 51,0% 2,8%  
11 Annedal-Stohagen 1705 24,2% 32,4% 25,6% 17,7% 8,4% 49,5% 50,5% 4,3%  
12 Oxbacken 1626 16,5% 26,2% 21,5% 35,8% 5,0% 43,4% 56,6% 3,6%  
13 Jakobsberg 1976 19,6% 31,3% 22,7% 26,4% 8,1% 47,7% 52,3% 6,4%  
14 Pettersberg 1647 22,4% 28,5% 18,4% 30,7% 7,3% 46,3% 53,7% 13,1%  
15 Vetterslund-Ringduvegatan 1698 14,9% 25,1% 27,8% 32,2% 5,0% 48,1% 51,9% 5,2%  
16 Råby N 1685 17,2% 28,9% 26,1% 27,8% 5,8% 49,4% 50,6% 7,4%  
17 Råby S 1746 28,9% 34,9% 20,2% 16,1% 8,0% 51,3% 48,7% 16,5%  
18 Hammarby 1691 20,7% 36,3% 22,2% 20,9% 8,3% 50,7% 49,3% 15,5%  
19 Hammarby-Stadshage 1600 20,8% 32,4% 21,9% 24,9% 7,9% 48,3% 51,7% 7,1%  
20 Vetterstorp 1457 16,1% 26,6% 26,2% 31,1% 3,9% 45,4% 54,6% 7,7%  
21 Bäckby Ö 1287 17,6% 33,3% 24,6% 24,6% 7,5% 48,9% 51,1% 7,0%  
22 Bäckby centrala 1902 21,4% 32,1% 23,1% 23,4% 8,3% 47,7% 52,3% 12,3%  
23 Bäckby N 1582 13,0% 28,6% 30,1% 28,3% 6,5% 49,9% 50,1% 5,1%  
24 Skälby 1849 15,6% 41,9% 24,2% 18,3% 7,7% 48,2% 51,8% 3,9%  
25 Bäckby V 1665 12,1% 31,5% 29,0% 27,4% 6,1% 49,9% 50,1% 4,8%  
26 Västerås-Barkarö 1497 9,8% 44,8% 26,1% 19,3% 5,7% 51,9% 48,1% 2,4%  
27 Rytterne 1450 11,4% 35,0% 31,5% 22,0% 5,9% 51,4% 48,6% 4,0%  
28 Dingtuna-Lillhärad 1791 15,9% 42,8% 23,0% 18,4% 8,2% 52,3% 47,7% 3,0%  
29 Skultuna tätort Ö 1414 18,5% 31,8% 22,9% 26,8% 8,4% 50,4% 49,6% 6,7%  
30 Skultuna 1282 16,7% 38,5% 20,0% 24,7% 8,7% 48,5% 51,5% 6,3%  
31 Haraker-Romfartuna 1402 16,5% 33,8% 31,5% 18,1% 7,0% 53,6% 46,4% 2,9%  
32 Östermalm-Ö Hamnen 2190 24,1% 32,1% 26,1% 17,7% 6,9% 52,1% 47,9% 3,6%  
33 Enhagen-Ekbacken-Lundby 1137 8,4% 52,8% 23,4% 15,5% 4,3% 51,3% 48,7% 2,1%  
Västerås Västra valkrets 54900 19,4% 32,8% 23,7% 24,1% 7,1% 49,1% 50,9% 6,0%

http://www.val.se