Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Karlskoga - Ålder och kön - Karlskoga Kommuns Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Aggerud 1053 12,7% 40,7% 22,1% 24,4% 6,7% 51,3% 48,7% 1,3%  
Häsängen 1799 17,0% 27,7% 27,1% 28,3% 6,6% 51,6% 48,4% 3,8%  
Landa 1346 24,1% 32,6% 18,2% 25,1% 9,8% 48,3% 51,7% 8,3%  
Odlingen 1629 28,1% 28,7% 21,5% 21,6% 9,0% 53,2% 46,8% 3,0%  
Rävåsen 1276 14,0% 26,5% 23,0% 36,4% 5,0% 49,0% 51,0% 2,8%  
Sandmo 1761 19,4% 19,2% 16,4% 45,0% 6,8% 44,9% 55,1% 3,4%  
Skranta 1479 15,8% 34,1% 21,2% 28,9% 6,8% 49,4% 50,6% 3,2%  
Stråningstorp 1487 11,6% 33,1% 32,1% 23,2% 6,3% 49,9% 50,1% 1,7%  
Karlskoga Kommuns Södra 11830 18,2% 29,6% 22,7% 29,5% 7,1% 49,6% 50,4% 3,5%

http://www.val.se