Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Karlskoga - Ålder och kön - Karlskoga Kommuns Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bofors 1667 15,0% 31,8% 29,4% 23,8% 6,1% 48,6% 51,4% 2,6%  
Bohult 2096 14,8% 25,7% 21,1% 38,3% 5,2% 45,7% 54,3% 2,2%  
Bregården 1351 14,7% 31,0% 27,2% 27,1% 7,0% 46,5% 53,5% 1,4%  
Bråten 2015 15,1% 35,2% 25,5% 24,2% 7,6% 51,8% 48,2% 1,8%  
Granbergsdal 952 15,9% 33,1% 32,9% 18,2% 8,5% 52,2% 47,8% 1,9%  
Immetorp 1047 11,6% 32,5% 31,8% 24,2% 5,2% 52,2% 47,8% 2,8%  
Karlberg 1246 11,9% 34,8% 24,2% 29,1% 5,5% 49,0% 51,0% 2,2%  
Sandviken 1737 13,5% 25,0% 24,1% 37,5% 5,6% 48,4% 51,6% 8,4%  
Karlskoga Kommuns Norra 12111 14,2% 30,7% 26,3% 28,8% 6,3% 49,0% 51,0% 3,0%

http://www.val.se