Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Örebro - Ålder och kön - Örebro Nordöstra

Observera att det hölls omval till kommunfullmäktige i Örebro 2011-05-15, i den nordöstra valkretsen, med ett annat valresultat som följd.

Klicka här för att se valresultatet från omvalet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Axberg 1404 15,2% 36,3% 27,5% 21,1% 7,5% 50,6% 49,4% 2,0%  
Bromsplan 1187 37,5% 29,4% 16,9% 16,2% 8,2% 48,4% 51,6% 1,9%  
Ervalla 853 17,1% 33,2% 29,5% 20,2% 7,2% 53,0% 47,0% 2,2%  
Glanshammar-Ödeby 1524 12,4% 33,7% 27,8% 26,1% 5,6% 51,1% 48,9% 1,9%  
Hagaby 1327 16,8% 36,2% 25,4% 21,6% 7,0% 48,5% 51,5% 1,4%  
Hjortstorp 1257 32,5% 32,1% 16,8% 18,7% 8,9% 47,4% 52,6% 1,2%  
Hovsta västra 915 15,0% 46,2% 24,0% 14,8% 8,0% 50,2% 49,8% 1,7%  
Hovsta östra 1146 13,9% 43,5% 25,3% 17,4% 8,5% 46,2% 53,8% 1,5%  
Järntorget 1814 28,7% 23,9% 21,8% 25,6% 6,7% 46,6% 53,4% 2,0%  
Karolinska 1328 25,7% 23,6% 22,6% 28,1% 6,9% 46,5% 53,5% 2,2%  
Kåvi-Lillån 1161 13,3% 40,7% 23,1% 23,0% 6,5% 49,4% 50,6% 1,6%  
Lillkyrka 616 13,0% 38,1% 27,1% 21,8% 4,2% 51,3% 48,7% 2,9%  
Lillån Bettorp 1268 13,2% 46,5% 21,7% 18,6% 8,0% 49,7% 50,3% 2,1%  
Lundby norra 1093 14,2% 31,7% 27,7% 26,4% 6,0% 49,6% 50,4% 3,8%  
Lundby södra 1023 14,7% 29,4% 26,6% 29,3% 7,0% 49,9% 50,1% 2,1%  
Norrby 832 15,6% 31,6% 18,9% 33,9% 5,5% 43,5% 56,5% 2,9%  
Pettersberg-Ringstorp 1225 20,8% 38,0% 24,7% 16,4% 6,0% 49,1% 50,9% 2,4%  
Rinkaby 494 13,8% 46,0% 23,7% 16,6% 6,7% 51,2% 48,8% 1,4%  
Rynninge-Grenadjärstaden 1338 20,6% 35,1% 29,4% 14,9% 7,8% 49,0% 51,0% 1,6%  
Sofia 1869 21,6% 26,1% 17,1% 35,2% 4,7% 44,5% 55,5% 2,1%  
Vivalla norra 1181 27,3% 35,1% 19,8% 17,8% 8,7% 49,0% 51,0% 20,4%  
Vivalla västra 1177 29,5% 41,6% 19,0% 9,9% 11,0% 51,2% 48,8% 21,5%  
Vivalla östra 1363 30,2% 40,1% 18,3% 11,4% 12,4% 49,7% 50,3% 19,4%  
Örebro Nordöstra 27395 20,8% 34,7% 23,0% 21,5% 7,4% 48,7% 51,3% 4,5%

http://www.val.se