Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Örebro - Ålder och kön - Örebro Nordvästra

Observera att det hölls omval till kommunfullmäktige i Örebro 2011-05-15, i den nordöstra valkretsen, med ett annat valresultat som följd.

Klicka här för att se valresultatet från omvalet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Baronbackarna 1516 37,9% 33,1% 16,4% 12,7% 11,7% 50,7% 49,3% 13,3%  
Björkhaga 1413 14,1% 38,3% 29,3% 18,3% 8,1% 48,8% 51,2% 1,4%  
Brolyckan 1428 30,9% 27,5% 15,7% 26,0% 7,3% 44,9% 55,1% 2,0%  
Gamla Hjärsta 1226 19,7% 35,4% 25,9% 19,0% 8,6% 47,7% 52,3% 3,4%  
Karlslund 1070 10,5% 26,6% 28,4% 34,5% 6,4% 48,2% 51,8% 1,9%  
Kil 1021 16,2% 33,9% 29,1% 20,9% 6,7% 53,6% 46,4% 1,8%  
Markbacken 850 30,9% 36,6% 18,4% 14,1% 7,9% 47,9% 52,1% 11,2%  
Marklyckan 1116 34,6% 23,3% 17,8% 24,3% 7,8% 47,1% 52,9% 2,5%  
Mellringe 1919 14,2% 28,8% 25,0% 32,0% 6,3% 47,1% 52,9% 2,4%  
Mikael 1166 22,9% 36,2% 23,0% 17,9% 7,4% 48,4% 51,6% 2,6%  
Nya Hjärsta västra 1033 15,9% 38,7% 23,1% 22,3% 9,3% 50,1% 49,9% 1,5%  
Nya Hjärsta östra 768 13,0% 40,4% 29,2% 17,4% 6,2% 48,0% 52,0% 2,0%  
Oxhagen 1453 30,8% 37,6% 19,3% 12,3% 9,3% 50,1% 49,9% 13,7%  
Tegnér 1373 35,6% 30,0% 18,9% 15,4% 8,4% 46,4% 53,6% 2,8%  
Trängen 1034 15,2% 27,5% 30,6% 26,8% 6,1% 46,8% 53,2% 3,8%  
Tysslinge-Garphyttan 1356 16,5% 37,1% 25,8% 20,6% 8,4% 51,9% 48,1% 1,8%  
Tysslinge-Latorp 1032 14,5% 37,5% 29,5% 18,5% 6,2% 50,1% 49,9% 2,5%  
Varberga västra 1323 38,3% 37,6% 15,3% 8,8% 8,5% 53,6% 46,4% 12,7%  
Varberga östra 955 37,3% 34,7% 15,9% 12,1% 9,8% 52,4% 47,6% 16,0%  
Vasa 1674 25,6% 25,7% 22,9% 25,7% 6,8% 46,1% 53,9% 2,2%  
Viktoria 1392 24,9% 30,2% 20,0% 24,9% 7,8% 47,1% 52,9% 2,2%  
Örebro Nordvästra 26118 24,1% 32,8% 22,6% 20,5% 7,9% 48,8% 51,2% 4,9%

http://www.val.se