Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Örebro - Ålder och kön - Örebro Sydvästra

Observera att det hölls omval till kommunfullmäktige i Örebro 2011-05-15, i den nordöstra valkretsen, med ett annat valresultat som följd.

Klicka här för att se valresultatet från omvalet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Adolfsberg västra 1434 12,1% 46,2% 21,5% 20,2% 8,1% 50,8% 49,2% 1,3%  
Brunnsgärdet 1676 10,7% 33,0% 23,3% 32,9% 6,0% 46,8% 53,2% 1,6%  
Centrum-Stortorget 2149 30,0% 26,8% 22,2% 21,0% 5,6% 48,3% 51,7% 2,0%  
Eklunda 1917 21,6% 30,7% 24,7% 23,0% 6,7% 48,1% 51,9% 2,0%  
Gällersta 1151 15,3% 42,2% 25,9% 16,6% 7,8% 51,3% 48,7% 2,2%  
Mosjö 794 16,9% 48,0% 23,4% 11,7% 7,7% 51,8% 48,2% 2,8%  
Mosjö-Täby 1439 13,4% 45,7% 18,9% 22,0% 5,4% 51,1% 48,9% 1,7%  
Nasta 1420 13,1% 34,9% 24,9% 27,2% 7,3% 48,2% 51,8% 1,5%  
Näbbtorget 1273 17,5% 21,8% 23,2% 37,5% 4,9% 45,0% 55,0% 4,2%  
Oskarsparken 2019 25,5% 24,4% 23,0% 27,1% 6,2% 45,6% 54,4% 2,3%  
Rosta västra 1465 29,4% 36,5% 17,1% 17,1% 6,4% 46,1% 53,9% 2,3%  
Rosta östra 1497 31,5% 31,7% 15,9% 20,9% 4,9% 43,8% 56,2% 3,0%  
Rudbeck 1554 21,6% 24,3% 21,1% 32,9% 5,2% 46,4% 53,6% 2,6%  
Solhaga 1019 7,8% 19,1% 25,9% 47,2% 2,7% 41,9% 58,1% 1,8%  
Södermalm 1290 21,3% 27,8% 25,0% 25,9% 6,4% 45,3% 54,7% 2,2%  
Vintrosa 1562 13,9% 40,5% 28,3% 17,3% 7,7% 49,0% 51,0% 1,0%  
Västhaga 1351 13,1% 21,2% 29,0% 36,7% 4,6% 47,4% 52,6% 2,7%  
Örnsro 1437 29,2% 25,7% 23,2% 21,9% 7,4% 45,7% 54,3% 3,2%  
Örebro Sydvästra 26447 19,8% 31,8% 23,0% 25,4% 6,2% 47,3% 52,7% 2,2%

http://www.val.se