Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Örebro - Ålder och kön - Örebro Sydöstra

Observera att det hölls omval till kommunfullmäktige i Örebro 2011-05-15, i den nordöstra valkretsen, med ett annat valresultat som följd.

Klicka här för att se valresultatet från omvalet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Adolfsberg östra 1138 11,2% 39,0% 25,5% 24,3% 7,2% 49,9% 50,1% 1,1%  
Almby mellersta 1730 25,1% 40,5% 21,0% 13,4% 8,8% 48,5% 51,5% 2,3%  
Almby västra 1867 52,9% 20,7% 11,8% 14,6% 14,8% 44,7% 55,3% 3,9%  
Almby östra 1219 13,8% 54,8% 20,2% 11,2% 4,9% 51,1% 48,9% 1,5%  
Asker 740 17,4% 31,8% 31,1% 19,7% 7,3% 51,6% 48,4% 1,2%  
Birgitta 1105 33,1% 34,2% 21,7% 11,0% 8,5% 47,7% 52,3% 2,7%  
Brickebacken norra 1141 34,9% 34,3% 17,2% 13,7% 11,2% 49,4% 50,6% 13,1%  
Brickebacken södra 1288 34,4% 38,4% 17,2% 10,1% 9,4% 49,7% 50,3% 11,0%  
Brickeberg 1456 38,4% 30,8% 17,0% 13,8% 15,1% 49,2% 50,8% 5,4%  
Kilsmo-Brevens Bruk 504 12,5% 25,0% 32,9% 29,6% 7,7% 50,8% 49,2% 3,6%  
Ladugårdsängen 1770 24,6% 39,4% 18,8% 17,3% 7,1% 46,3% 53,7% 3,6%  
Lännäs-Vinön 852 13,8% 27,2% 33,6% 25,4% 6,5% 54,8% 45,2% 2,5%  
Norrbyås 490 17,6% 39,0% 27,8% 15,7% 8,6% 50,6% 49,4% 2,7%  
Odensbacken 1463 15,1% 30,0% 25,8% 29,1% 7,7% 47,7% 52,3% 1,8%  
Skebäck 1547 18,0% 20,9% 24,1% 37,0% 4,9% 44,9% 55,1% 2,7%  
Stora Mellösa 1558 12,1% 31,0% 29,4% 27,5% 5,1% 50,4% 49,6% 0,8%  
Sörby norra 1170 20,6% 30,6% 25,3% 23,5% 7,8% 49,1% 50,9% 1,7%  
Sörby södra 1470 18,6% 39,6% 26,8% 15,0% 7,1% 48,4% 51,6% 2,9%  
Sörbyängen 1683 24,4% 33,5% 25,9% 16,2% 9,1% 45,9% 54,1% 1,5%  
Tybble 1186 44,3% 24,5% 12,6% 18,6% 9,2% 44,0% 56,0% 5,6%  
Örebro Sydöstra 25377 25,4% 33,2% 22,3% 19,1% 8,6% 48,2% 51,8% 3,6%

http://www.val.se