Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Karlstad - Ålder och kön - Karlstads Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bellevue-Bergvik 1247 20,4% 33,8% 27,3% 18,5% 6,4% 53,2% 46,8% 2,7%  
Edsvalla 1066 16,6% 33,4% 28,5% 21,5% 6,8% 51,9% 48,1% 5,4%  
Gruvlyckan 1414 26,6% 31,3% 20,2% 21,9% 8,8% 48,4% 51,6% 7,6%  
Haga 1532 27,8% 25,5% 18,8% 27,9% 8,2% 44,4% 55,6% 1,7%  
Hagalund 1580 13,5% 29,1% 23,7% 33,7% 7,8% 48,4% 51,6% 2,0%  
Herrhagen 1 1531 34,0% 25,0% 18,9% 22,1% 6,5% 47,7% 52,3% 2,4%  
Herrhagen 2 1530 30,8% 25,4% 23,6% 20,2% 6,1% 49,8% 50,2% 2,5%  
Herrhagen 3 1586 37,1% 31,1% 18,9% 12,9% 9,2% 48,0% 52,0% 2,6%  
Hultsberg 1589 13,5% 33,5% 33,3% 19,6% 7,8% 50,4% 49,6% 2,1%  
Klara 1275 26,3% 27,0% 23,0% 23,8% 5,0% 49,5% 50,5% 2,7%  
Kvarnberget 1369 21,8% 29,3% 25,1% 23,8% 5,5% 44,6% 55,4% 3,4%  
Marieberg-Sommaro 1753 26,5% 29,0% 24,2% 20,3% 6,4% 46,9% 53,1% 2,9%  
Orrholmen 1393 18,7% 26,4% 24,6% 30,3% 7,1% 45,5% 54,5% 3,7%  
Romstad-Strand 1451 21,4% 39,4% 25,1% 14,2% 7,4% 49,7% 50,3% 3,2%  
Råtorp norr 1016 13,3% 41,2% 20,0% 25,5% 6,4% 51,9% 48,1% 2,0%  
Råtorp söder 870 18,7% 44,5% 20,0% 16,8% 5,1% 47,8% 52,2% 3,0%  
Tingvalla 1340 28,1% 25,6% 22,5% 23,7% 6,1% 48,2% 51,8% 4,1%  
Tingvallastaden 1110 38,2% 24,8% 17,4% 19,6% 6,8% 47,7% 52,3% 3,0%  
Torrmestad-Lamberget 1244 30,9% 31,8% 21,9% 15,4% 8,3% 51,3% 48,7% 2,6%  
Viken 1548 18,2% 21,8% 24,3% 35,7% 3,6% 43,7% 56,3% 1,9%  
Vålberg 1566 16,0% 30,3% 26,5% 27,1% 6,6% 50,4% 49,6% 3,6%  
Vålberg-Nor 1487 15,7% 29,1% 28,8% 26,4% 6,1% 52,4% 47,6% 4,4%  
Våxnäs norr 1346 25,0% 34,5% 20,2% 20,4% 8,7% 47,7% 52,3% 7,0%  
Våxnäs söder 1256 16,2% 23,5% 22,2% 38,1% 5,0% 44,4% 55,6% 4,0%  
Karlstads Västra 33099 23,3% 29,9% 23,4% 23,4% 6,8% 48,4% 51,6% 3,3%

http://www.val.se