Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Borås - Ålder och kön - Borås 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 1 Norrmalm-Kypered 724 25,8% 27,3% 18,0% 28,9% 6,9% 44,9% 55,1% 5,0%  
Borås 2 Norrmalm-Västra 1296 28,8% 34,1% 19,2% 17,9% 7,9% 48,6% 51,4% 3,4%  
Borås 4 Norrmalm Nedre 773 29,8% 33,6% 21,0% 15,7% 7,9% 48,8% 51,2% 1,7%  
Borås 5 Norrmalm-Linnéparken 909 31,7% 34,4% 18,2% 15,7% 6,9% 46,3% 53,7% 2,0%  
Borås 6 Bergdalen 880 23,5% 32,8% 22,6% 21,0% 7,7% 45,2% 54,8% 0,8%  
Borås 7 Björkäng-Östermalm 1068 29,7% 27,1% 21,9% 21,3% 7,9% 44,2% 55,8% 5,9%  
Borås 14 Norrmalm-Liljeberget 636 25,2% 31,8% 21,1% 22,0% 8,3% 45,6% 54,4% 5,0%  
Borås 26 Högskoleområdet 881 33,4% 23,4% 19,3% 24,0% 10,2% 47,8% 52,2% 3,9%  
Borås 27 Engelbrektsområdet 1222 23,6% 24,8% 17,7% 34,0% 5,3% 42,1% 57,9% 2,0%  
Borås 28 Lugnet 798 23,8% 27,1% 20,7% 28,4% 7,0% 47,1% 52,9% 2,4%  
Borås 29 Övre Villastan 1127 27,1% 29,6% 22,1% 21,2% 7,6% 47,0% 53,0% 2,4%  
Borås 30 Nedre Villastan 1328 23,9% 21,5% 20,7% 33,9% 5,7% 43,3% 56,7% 3,0%  
Borås 37 Hedvigsborg-Kristineberg 1182 20,2% 34,4% 23,5% 21,8% 6,8% 48,7% 51,3% 4,1%  
Borås 38 Hedvigsborg-Kråkered 859 21,9% 32,9% 26,4% 18,7% 10,8% 49,1% 50,9% 3,6%  
Borås 39 Dammsvedjan 762 21,3% 33,9% 19,9% 24,9% 7,0% 51,6% 48,4% 5,2%  
Borås 40 Kristineberg 377 15,1% 22,3% 44,3% 18,3% 5,8% 48,8% 51,2% 1,6%  
Borås 41 Kristineberg-Gässlösa 1356 27,2% 30,0% 21,2% 21,6% 8,4% 46,7% 53,3% 17,3%  
Borås 51 Centrum 1122 34,8% 24,3% 18,8% 22,0% 8,8% 48,1% 51,9% 4,3%  
Borås 52 Druvefors 1238 29,3% 31,3% 19,7% 19,7% 8,1% 47,2% 52,8% 4,3%  
Borås 53 Göta 1107 31,2% 30,9% 14,8% 23,1% 8,6% 44,2% 55,8% 6,1%  
Borås 55 Regementet-Funningen 1429 25,1% 31,8% 22,0% 21,1% 7,5% 51,6% 48,4% 5,0%  
Kinnarumma 1156 14,2% 33,1% 27,1% 25,6% 8,3% 51,6% 48,4% 2,7%  
Rydboholm 1251 16,0% 41,2% 22,5% 20,2% 7,7% 50,3% 49,7% 5,1%  
Seglora 511 15,3% 30,5% 31,5% 22,7% 5,3% 51,5% 48,5% 3,9%  
Svaneholm 794 15,7% 35,9% 25,3% 23,0% 6,2% 53,0% 47,0% 13,0%  
Viskafors 1188 14,4% 34,2% 25,6% 25,8% 6,6% 48,1% 51,9% 4,7%  
Borås 2 25974 24,5% 30,7% 21,8% 23,0% 7,6% 47,6% 52,4% 4,7%

http://www.val.se