Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Borås - Ålder och kön - Borås 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Aplared 730 13,8% 34,8% 27,0% 24,4% 7,7% 50,7% 49,3% 2,7%  
Borås 8 Hulta Västra 1048 22,8% 30,0% 24,9% 22,3% 9,4% 46,2% 53,8% 16,2%  
Borås 9 Hulta-Brotorp 1196 13,0% 26,4% 26,8% 33,9% 7,8% 49,1% 50,9% 1,6%  
Borås 10 Hulta-Sörmarken 956 16,8% 29,0% 24,5% 29,7% 6,3% 47,7% 52,3% 6,0%  
Borås 11 Hässleholmen-Fjärding 1255 27,7% 34,4% 20,3% 17,5% 10,0% 50,7% 49,3% 24,5%  
Borås 12 Hässleholmen-Alnen 1114 29,4% 35,0% 16,7% 18,9% 9,1% 48,4% 51,6% 28,5%  
Borås 13 Hässleholmen-Boda 1207 23,6% 31,2% 21,8% 23,4% 6,9% 50,7% 49,3% 11,8%  
Borås 15 Hässleholmen Norra 961 22,0% 29,1% 23,7% 25,2% 9,1% 49,2% 50,8% 13,6%  
Borås 31 Bergsäter 998 28,9% 29,8% 21,4% 19,9% 7,7% 48,6% 51,4% 2,1%  
Borås 32 Trandared-Söderkulla 952 16,5% 34,2% 22,3% 27,0% 5,4% 48,1% 51,9% 2,0%  
Borås 33 Trandared 920 18,5% 32,6% 23,7% 25,2% 7,0% 44,7% 55,3% 3,9%  
Borås 34 Trandared-Strömsdal 988 15,9% 33,2% 26,5% 24,4% 6,3% 49,2% 50,8% 3,6%  
Borås 35 Trandared-Skolan 904 26,3% 28,3% 17,7% 27,7% 7,4% 47,9% 52,1% 5,9%  
Borås 36 Trandared-Söderfors 739 26,1% 30,9% 16,5% 26,5% 8,1% 46,0% 54,0% 5,8%  
Brämhult Norra 1208 12,3% 34,6% 25,2% 27,9% 6,5% 51,2% 48,8% 1,6%  
Brämhult Södra 1259 14,0% 39,8% 24,9% 21,3% 8,3% 51,2% 48,8% 2,5%  
Brämhult-Svensgärde 1163 15,8% 32,6% 26,8% 24,8% 7,4% 47,8% 52,2% 2,2%  
Dalsjöfors 1 Västra 799 18,0% 39,7% 25,7% 16,6% 8,3% 51,8% 48,2% 3,0%  
Dalsjöfors 2 Östra 1276 16,0% 35,7% 24,1% 24,3% 7,6% 51,3% 48,7% 2,0%  
Dalsjöfors 9 Centrum 1072 16,7% 31,7% 25,2% 26,4% 8,1% 49,2% 50,8% 3,0%  
Dannike 659 14,7% 34,7% 27,5% 23,1% 6,4% 50,8% 49,2% 3,5%  
Gånghester 1350 15,6% 33,4% 26,5% 24,4% 8,3% 49,2% 50,8% 2,5%  
Målsryd 876 16,0% 39,0% 25,3% 19,6% 7,5% 50,1% 49,9% 4,0%  
Rångedala 601 15,8% 39,1% 24,8% 20,3% 8,0% 51,1% 48,9% 1,7%  
Äspered 695 16,3% 35,4% 27,3% 21,0% 8,1% 50,9% 49,1% 2,6%  
Borås 1 24926 18,9% 33,3% 23,8% 24,0% 7,7% 49,3% 50,7% 6,6%

http://www.val.se