Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Vänersborg - Ålder och kön - Vänersborg Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vänersborg 6 734 22,5% 21,0% 19,9% 36,6% 9,0% 44,3% 55,7% 4,4%  
Vänersborg 7 1236 11,3% 35,8% 25,4% 27,5% 6,8% 50,2% 49,8% 2,4%  
Vänersborg 11 926 28,8% 23,9% 19,4% 27,9% 8,4% 51,5% 48,5% 6,0%  
Vänersborg 12 1207 16,8% 25,2% 23,7% 34,3% 4,5% 45,2% 54,8% 1,6%  
Vänersborg 13 934 13,4% 28,5% 24,4% 33,7% 6,9% 47,1% 52,9% 1,6%  
Vänersborg 14 1024 21,4% 28,6% 24,4% 25,6% 8,7% 49,6% 50,4% 8,0%  
Vänersborg 19 1001 23,4% 36,8% 23,7% 16,2% 9,9% 49,2% 50,8% 11,8%  
Vänersborg 23 518 16,8% 37,3% 25,9% 20,1% 10,4% 51,7% 48,3% 1,2%  
Vänersborg 24 896 10,8% 41,0% 24,6% 23,7% 5,9% 51,2% 48,8% 2,1%  
Vänersborg 25 1139 17,9% 33,3% 26,3% 22,6% 7,3% 50,8% 49,2% 1,8%  
Vänersborg 26 505 14,1% 35,0% 28,3% 22,6% 6,7% 55,0% 45,0% 4,2%  
Vänersborg 27 1145 17,1% 34,8% 22,1% 25,9% 7,4% 49,4% 50,6% 3,1%  
Vänersborg 28 1202 14,5% 29,8% 18,8% 36,9% 5,6% 47,4% 52,6% 2,1%  
Vänersborg 29 945 16,1% 40,2% 27,6% 16,1% 7,5% 51,0% 49,0% 1,3%  
Vänersborg Ö 13412 17,4% 32,1% 23,7% 26,8% 7,3% 49,3% 50,7% 3,7%

http://www.val.se