Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Vänersborg - Ålder och kön - Vänersborg V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vänersborg 1 1201 17,2% 20,4% 23,6% 38,7% 6,2% 43,5% 56,5% 2,0%  
Vänersborg 2 1341 17,8% 21,3% 20,2% 40,7% 5,4% 43,4% 56,6% 2,6%  
Vänersborg 3 1303 13,0% 44,5% 23,1% 19,4% 7,1% 50,9% 49,1% 1,5%  
Vänersborg 4 1349 12,7% 35,7% 27,9% 23,7% 6,4% 48,6% 51,4% 0,7%  
Vänersborg 5 1084 28,4% 26,8% 17,7% 27,0% 9,2% 49,0% 51,0% 3,9%  
Vänersborg 8 1242 20,8% 40,3% 28,5% 10,5% 10,3% 49,7% 50,3% 2,9%  
Vänersborg 9 391 12,5% 35,8% 29,4% 22,3% 5,6% 53,7% 46,3% 2,6%  
Vänersborg 10 1125 15,8% 29,1% 25,8% 29,3% 5,2% 48,4% 51,6% 2,7%  
Vänersborg 15 588 15,3% 29,9% 30,6% 24,1% 5,3% 51,0% 49,0% 1,9%  
Vänersborg 16 1448 14,8% 25,9% 24,4% 34,8% 6,4% 50,2% 49,8% 2,2%  
Vänersborg 17 344 17,4% 28,5% 31,4% 22,7% 3,8% 54,1% 45,9% 1,2%  
Vänersborg 18 443 15,1% 30,9% 29,8% 24,2% 6,5% 55,1% 44,9% 2,5%  
Vänersborg 20 529 14,9% 33,1% 29,9% 22,1% 7,0% 55,4% 44,6% 2,3%  
Vänersborg 21 675 17,6% 32,3% 28,1% 21,9% 8,4% 53,5% 46,5% 3,9%  
Vänersborg 22 1434 15,2% 30,1% 27,7% 27,0% 7,3% 51,6% 48,4% 2,8%  
Vänersborg 30 1150 16,1% 35,6% 29,2% 19,1% 8,5% 49,9% 50,1% 3,0%  
Vänersborg V 15647 16,7% 31,1% 25,8% 26,4% 7,0% 49,5% 50,5% 2,4%

http://www.val.se