Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Uddevalla - Ålder och kön - Uddevalla 3

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bäve 5 1389 24,7% 35,3% 23,7% 16,3% 8,5% 51,1% 48,9% 3,0%  
Bäve 6 1150 16,3% 36,1% 26,1% 21,5% 8,4% 48,5% 51,5% 3,6%  
Bäve 7 1004 24,7% 31,7% 24,1% 19,5% 10,3% 50,6% 49,4% 19,5%  
Bäve 8 945 24,4% 32,9% 17,8% 24,9% 8,9% 49,8% 50,2% 13,5%  
Bäve 10 1066 11,9% 26,1% 23,5% 38,5% 5,4% 46,6% 53,4% 1,5%  
Bäve 11 963 14,4% 31,2% 33,2% 21,2% 7,1% 49,5% 50,5% 3,8%  
Lane-Ryr 1275 17,2% 33,6% 27,1% 22,1% 8,2% 53,0% 47,0% 1,8%  
Uddevalla 2 1049 28,2% 36,1% 18,4% 17,3% 9,3% 49,0% 51,0% 3,3%  
Uddevalla 5 1366 25,5% 26,4% 22,3% 25,8% 7,8% 47,8% 52,2% 3,3%  
Uddevalla 8 1477 28,3% 23,9% 19,8% 28,0% 7,6% 49,5% 50,5% 3,7%  
Uddevalla 9 1259 18,5% 21,6% 24,6% 35,3% 5,8% 45,5% 54,5% 3,0%  
Uddevalla 3 12943 21,6% 30,2% 23,6% 24,7% 7,9% 49,2% 50,8% 5,1%

http://www.val.se