Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Uddevalla - Ålder och kön - Uddevalla 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bokenäs-Dragsmark 1318 14,6% 28,2% 31,5% 25,7% 6,1% 51,8% 48,2% 2,5%  
Bäve 1 1217 18,3% 30,7% 24,6% 26,4% 6,5% 49,8% 50,2% 4,5%  
Bäve 2 1105 34,5% 28,4% 18,3% 18,8% 10,2% 49,3% 50,7% 8,1%  
Bäve 3 989 14,7% 20,0% 18,6% 46,7% 5,6% 42,8% 57,2% 3,5%  
Bäve 4 1370 25,8% 35,3% 21,5% 17,4% 8,9% 47,7% 52,3% 3,3%  
Bäve 9 1303 11,1% 32,8% 21,6% 34,5% 6,8% 49,0% 51,0% 1,8%  
Bäve 12 1057 20,7% 42,6% 27,0% 9,7% 11,0% 47,9% 52,1% 1,4%  
Herrestad-Kissleberg-Smedseröd 891 12,9% 42,2% 19,2% 25,7% 6,4% 50,6% 49,4% 1,5%  
Herrestad-Källdal-Misteröd-Sunningen 1525 14,2% 44,9% 24,8% 16,2% 8,3% 49,2% 50,8% 1,7%  
Herrestad-Utby-Lanesund 1412 12,0% 33,4% 30,5% 24,2% 6,8% 50,1% 49,9% 2,3%  
Högås-Skredsvik 1156 15,0% 35,0% 28,1% 21,9% 6,7% 50,7% 49,3% 2,4%  
Skredsvik västra 568 15,0% 30,1% 33,8% 21,1% 9,7% 51,9% 48,1% 3,3%  
Skredsvik östra 563 15,5% 39,1% 28,6% 16,9% 7,3% 51,3% 48,7% 2,8%  
Uddevalla 2 14474 17,3% 34,2% 25,0% 23,5% 7,6% 49,3% 50,7% 3,0%

http://www.val.se