Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Kungälv - Ålder och kön - Kungälv 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Harestad 801 16,9% 34,3% 26,7% 22,1% 9,2% 51,3% 48,7% 3,5%  
Hålta 863 16,8% 35,8% 29,9% 17,5% 8,1% 51,1% 48,9% 1,7%  
Kareby 1979 16,9% 46,8% 20,2% 16,1% 7,0% 50,6% 49,4% 1,6%  
Lycke 1248 14,5% 35,6% 28,0% 21,9% 7,9% 54,2% 45,8% 2,9%  
Marstrand 1182 10,7% 26,4% 31,8% 31,1% 4,7% 48,9% 51,1% 2,5%  
Solberga 1 1508 16,2% 36,9% 25,3% 21,6% 7,8% 49,5% 50,5% 2,5%  
Solberga 2 1708 14,8% 37,7% 25,7% 21,8% 7,0% 52,7% 47,3% 2,5%  
Torsby 1 1004 16,2% 36,6% 24,2% 23,0% 8,1% 51,3% 48,7% 1,7%  
Torsby 2 1306 13,2% 35,0% 29,2% 22,5% 6,4% 51,9% 48,1% 1,8%  
Ytterby 1 1384 14,5% 38,4% 28,0% 19,0% 7,8% 51,8% 48,2% 2,2%  
Ytterby 2 1426 12,6% 30,0% 21,9% 35,4% 5,0% 48,2% 51,8% 2,2%  
Ytterby 3 1096 13,9% 33,1% 20,3% 32,7% 8,0% 50,8% 49,2% 1,9%  
Ytterby 4 1549 21,2% 48,5% 17,4% 12,8% 8,5% 49,7% 50,3% 3,6%  
Kungälv 2 17054 15,3% 37,3% 24,8% 22,5% 7,3% 50,9% 49,1% 2,3%

http://www.val.se