Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Kungälv - Ålder och kön - Kungälv 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kungälv 1 1034 19,6% 29,5% 21,8% 29,1% 7,2% 44,2% 55,8% 4,2%  
Kungälv 2 1203 29,6% 32,3% 20,5% 17,6% 9,6% 51,9% 48,1% 8,5%  
Kungälv 3 875 26,2% 30,6% 20,5% 22,7% 7,4% 46,6% 53,4% 3,9%  
Kungälv 4 808 13,5% 27,8% 27,2% 31,4% 7,5% 47,0% 53,0% 1,1%  
Kungälv 5 1179 20,0% 23,0% 20,5% 36,5% 7,0% 46,1% 53,9% 2,0%  
Kungälv 6 1230 25,9% 33,3% 24,1% 16,7% 9,3% 51,0% 49,0% 3,5%  
Kungälv 7 1724 15,1% 18,2% 20,5% 46,2% 5,0% 44,2% 55,8% 3,1%  
Kungälv 8 934 17,5% 24,1% 21,0% 37,5% 7,8% 44,9% 55,1% 1,0%  
Kungälv 9 958 17,8% 34,9% 24,7% 22,5% 7,9% 50,7% 49,3% 2,8%  
Kungälv 10 1154 20,8% 36,3% 28,3% 14,6% 10,7% 48,9% 51,1% 2,5%  
Kungälv 11 1417 21,2% 44,9% 19,8% 14,1% 8,8% 47,3% 52,7% 3,2%  
Romelanda 1 695 17,1% 38,0% 28,5% 16,4% 8,8% 51,9% 48,1% 2,9%  
Romelanda 2 1665 14,5% 41,2% 24,7% 19,6% 7,4% 50,3% 49,7% 2,5%  
Kungälv 1 14876 19,8% 31,9% 22,9% 25,4% 7,9% 48,0% 52,0% 3,2%

http://www.val.se