Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Mölndal - Ålder och kön - Mölndal 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Almås 1251 23,1% 39,6% 23,7% 13,6% 9,7% 51,3% 48,7% 5,9%  
Brattås 1 1436 26,7% 32,8% 21,2% 19,3% 7,5% 47,9% 52,1% 9,7%  
Brattås 2 1414 16,1% 34,9% 31,0% 18,0% 8,3% 48,4% 51,6% 3,3%  
Glasberget 1517 13,4% 41,7% 25,2% 19,6% 6,3% 49,5% 50,5% 2,2%  
Hallen 2009 14,8% 38,3% 24,0% 22,9% 7,6% 50,5% 49,5% 3,3%  
Hällesåker 1464 15,4% 38,3% 29,1% 17,2% 7,2% 52,0% 48,0% 2,9%  
Kvarnby 1540 17,8% 39,8% 23,6% 18,8% 5,7% 50,1% 49,9% 3,6%  
Lackarebäck 1675 12,2% 35,3% 27,4% 25,0% 7,0% 48,5% 51,5% 3,2%  
Rävekärr 1 1427 14,3% 40,9% 25,1% 19,8% 7,9% 50,1% 49,9% 3,4%  
Rävekärr 2 1364 21,0% 39,1% 23,1% 16,9% 9,0% 50,5% 49,5% 5,3%  
Sinntorp 1 1359 14,9% 39,1% 22,0% 23,9% 8,2% 48,0% 52,0% 3,3%  
Sinntorp 2 1615 16,4% 40,4% 26,8% 16,4% 9,1% 48,7% 51,3% 2,3%  
Skånhälla 1 1720 13,5% 42,8% 27,1% 16,5% 8,0% 51,2% 48,8% 3,3%  
Skånhälla 2 1325 13,3% 41,0% 24,6% 21,1% 6,3% 49,3% 50,7% 2,3%  
Stretered 1092 13,1% 52,7% 21,5% 12,7% 6,6% 50,8% 49,2% 3,0%  
Valås 1628 14,1% 34,8% 23,5% 27,6% 8,8% 49,0% 51,0% 2,0%  
Mölndal 2 23836 16,1% 39,2% 25,0% 19,6% 7,7% 49,7% 50,3% 3,6%

http://www.val.se