Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Mölndal - Ålder och kön - Mölndal 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Balltorp 2006 20,4% 45,6% 22,0% 12,1% 9,5% 50,3% 49,7% 5,0%  
Bosgården 1547 23,9% 30,4% 16,6% 29,1% 4,8% 45,9% 54,1% 4,3%  
Broslätt 1577 21,8% 28,9% 23,7% 25,7% 6,4% 49,4% 50,6% 6,5%  
Eklanda 1836 12,6% 64,4% 15,0% 8,0% 5,3% 47,3% 52,7% 5,0%  
Fässberg 1 1237 22,2% 34,4% 21,6% 21,7% 6,6% 49,5% 50,5% 5,7%  
Fässberg 2 1320 18,0% 34,1% 21,7% 26,3% 4,9% 46,7% 53,3% 3,9%  
Krokslätt 1355 32,8% 42,7% 14,8% 9,8% 5,4% 51,3% 48,7% 5,7%  
Lindhaga 1130 10,6% 48,6% 21,4% 19,4% 5,9% 50,0% 50,0% 2,7%  
Stadshuset 1590 23,6% 27,1% 16,1% 33,2% 4,5% 45,6% 54,4% 5,4%  
Sörgården 1 1093 20,7% 30,3% 26,1% 23,0% 7,6% 49,8% 50,2% 4,9%  
Sörgården 2 1243 33,0% 35,2% 18,7% 13,0% 5,7% 49,6% 50,4% 4,3%  
Toltorp 1 1221 13,1% 28,8% 22,9% 35,1% 4,8% 47,7% 52,3% 3,1%  
Toltorp 2 1318 16,4% 36,7% 28,1% 18,7% 8,0% 49,8% 50,2% 3,8%  
Västerberg 1873 26,4% 38,6% 20,2% 14,7% 6,6% 48,7% 51,3% 7,6%  
Åby 1 908 24,4% 32,2% 21,4% 22,0% 7,6% 47,1% 52,9% 5,0%  
Åby 2 1423 22,1% 35,2% 22,6% 20,1% 6,0% 49,2% 50,8% 6,5%  
Mölndal 1 22677 21,4% 37,8% 20,6% 20,2% 6,3% 48,6% 51,4% 5,1%

http://www.val.se