Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Göteborg, Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Burås 1469 27,2% 32,8% 18,7% 21,3% 6,2% 47,6% 52,4% 5,3%  
Centrum, Centrala Guldheden 1176 30,3% 34,2% 17,9% 17,7% 6,2% 47,0% 53,0% 4,2%  
Centrum, Doktor Forselius gata m fl 1219 28,3% 30,3% 18,0% 23,5% 7,5% 47,1% 52,9% 5,4%  
Centrum, Eklanda 1652 40,0% 35,5% 12,6% 11,9% 4,9% 51,2% 48,8% 9,6%  
Centrum, Framnäs 1851 36,1% 34,7% 12,8% 16,4% 5,3% 47,6% 52,4% 6,3%  
Centrum, Friggagatan-Stampen 1491 26,1% 36,4% 19,5% 18,0% 4,1% 49,4% 50,6% 5,3%  
Centrum, Getebergsäng 1082 24,6% 38,4% 20,0% 17,0% 4,8% 47,4% 52,6% 4,3%  
Centrum, Guldheden vattentornet 1545 23,6% 35,7% 21,3% 19,4% 3,4% 47,5% 52,5% 4,9%  
Centrum, Gullbergsvass-Svingeln 1859 42,2% 35,4% 16,2% 6,1% 6,7% 51,4% 48,6% 5,4%  
Centrum, Hedås-Gårda 1772 24,0% 32,8% 21,4% 21,8% 4,8% 48,7% 51,3% 5,2%  
Centrum, Inom Vallgraven 1678 24,0% 40,6% 25,6% 9,9% 4,1% 54,0% 46,0% 4,6%  
Centrum, Kristinehöjd 1354 30,9% 38,6% 15,2% 15,2% 3,7% 47,8% 52,2% 5,0%  
Centrum, Krokslätt 1759 27,9% 34,2% 19,9% 18,0% 5,3% 49,5% 50,5% 4,9%  
Centrum, Landala 1321 25,2% 34,7% 22,1% 17,9% 4,6% 45,3% 54,7% 4,9%  
Centrum, Landala Egnahem 1273 34,7% 32,8% 16,3% 16,1% 5,4% 48,1% 51,9% 3,8%  
Centrum, Landalabergen m fl 1747 25,6% 31,0% 22,0% 21,4% 5,1% 44,0% 56,0% 4,4%  
Centrum, Landalagången m fl 1004 37,0% 24,1% 14,5% 24,4% 5,3% 45,9% 54,1% 6,3%  
Centrum, Lorensberg 1568 20,7% 27,9% 26,1% 25,3% 5,0% 49,2% 50,8% 5,9%  
Centrum, Mossen 1516 64,2% 20,6% 7,7% 7,5% 9,6% 58,0% 42,0% 14,7%  
Centrum, Nedre Johanneberg 1900 42,8% 24,5% 18,1% 14,6% 8,4% 52,4% 47,6% 6,2%  
Centrum, Nordstan-Otterhällan 1663 26,9% 34,2% 23,9% 15,0% 4,2% 52,6% 47,4% 4,6%  
Centrum, Norra Guldheden 1415 27,5% 38,8% 15,6% 18,1% 4,5% 47,2% 52,8% 4,6%  
Centrum, Norra Heden-Gårda 1913 24,2% 30,3% 25,2% 20,3% 4,5% 48,9% 51,1% 4,5%  
Centrum, Norra Vasastaden 1554 27,0% 40,6% 20,3% 12,1% 3,3% 55,1% 44,9% 5,6%  
Centrum, Odinsgatan-Stampen 1589 30,0% 28,5% 21,7% 19,8% 5,3% 49,9% 50,1% 4,7%  
Centrum, Olofshöjd 1177 79,4% 16,6% 2,5% 1,5% 17,7% 65,7% 34,3% 31,0%  
Centrum, Södra Guldheden 1296 28,0% 36,6% 15,2% 20,2% 4,6% 46,6% 53,4% 4,7%  
Centrum, Södra Heden 1452 20,5% 32,7% 26,0% 20,7% 5,2% 48,5% 51,5% 4,3%  
Centrum, Södra Johanneberg 1426 37,5% 38,4% 12,9% 11,2% 4,5% 50,7% 49,3% 4,1%  
Centrum, Södra Vasastaden 1648 24,0% 34,0% 23,7% 18,3% 5,4% 48,9% 51,1% 4,3%  
Centrum, Valand 1107 24,8% 34,7% 22,9% 17,7% 5,1% 50,1% 49,9% 4,0%  
Centrum, Östra Vasastaden 1497 25,5% 40,1% 21,8% 12,6% 5,7% 51,0% 49,0% 6,1%  
Centrum, Övre Johanneberg 1514 45,6% 30,4% 12,0% 12,0% 7,5% 51,3% 48,7% 11,6%  
Linnéstaden, Annedal 1773 25,4% 34,9% 19,1% 20,6% 4,2% 43,4% 56,6% 3,9%  
Linnéstaden, Haga 1778 18,1% 40,6% 28,2% 13,2% 5,8% 46,5% 53,5% 5,4%  
Linnéstaden, Kommendantsängen 1250 21,3% 43,4% 23,4% 11,8% 2,7% 49,7% 50,3% 4,9%  
Linnéstaden, Linné 1507 20,8% 43,1% 21,4% 14,7% 3,3% 49,4% 50,6% 4,6%  
Linnéstaden, Linnéplatsen 1046 22,0% 37,9% 24,6% 15,6% 4,5% 47,3% 52,7% 4,7%  
Linnéstaden, Långgatorna 1665 29,5% 43,0% 18,2% 9,3% 3,8% 50,9% 49,1% 6,2%  
Linnéstaden, Masthuggstorget 1371 26,9% 40,6% 19,8% 12,8% 5,2% 52,0% 48,0% 6,1%  
Linnéstaden, Nedre Masthugget 1323 25,7% 28,8% 29,9% 15,6% 6,7% 47,8% 52,2% 4,8%  
Linnéstaden, Nilssonsberg 1765 21,6% 33,4% 23,1% 21,8% 3,8% 48,6% 51,4% 4,6%  
Linnéstaden, Olivedal 1635 23,7% 41,0% 23,2% 12,0% 6,1% 47,9% 52,1% 5,9%  
Linnéstaden, Oscar Fredrik 1295 25,3% 40,7% 24,3% 9,7% 5,2% 48,6% 51,4% 4,6%  
Linnéstaden, Risåsen 1207 32,5% 41,3% 16,7% 9,5% 3,8% 51,0% 49,0% 4,7%  
Linnéstaden, Skansberget 1597 20,2% 46,9% 24,5% 8,5% 6,3% 47,5% 52,5% 5,6%  
Linnéstaden, Slottsskogen 1115 20,1% 34,3% 20,4% 25,3% 5,1% 45,4% 54,6% 4,0%  
Linnéstaden, Stigberget 1525 27,7% 38,5% 20,1% 13,7% 5,0% 51,3% 48,7% 6,8%  
Linnéstaden, Sveaplan 1351 16,5% 30,6% 26,8% 26,1% 3,6% 47,0% 53,0% 4,4%  
Linnéstaden, Vegastaden 1206 24,0% 38,5% 22,5% 15,0% 5,7% 47,9% 52,1% 4,8%  
Linnéstaden, Änggården 1228 20,8% 28,3% 27,4% 23,5% 9,0% 48,3% 51,7% 8,6%  
Linnéstaden, Övre Masthugget 1492 23,6% 43,6% 23,3% 9,5% 4,2% 47,1% 52,9% 3,9%  
Majorna, Djurgårdsgatan m fl 1538 27,0% 48,8% 20,4% 3,8% 5,2% 48,4% 51,6% 5,3%  
Majorna, Gatenhielmska 1239 25,9% 43,5% 18,6% 12,0% 6,2% 48,1% 51,9% 4,5%  
Majorna, Karl Johans torg 1765 28,0% 44,4% 20,8% 6,7% 5,3% 48,3% 51,7% 4,9%  
Majorna, Söderlingska ängen 1373 26,1% 45,0% 17,4% 11,5% 5,8% 46,2% 53,8% 5,0%  
Örgryte, Gamla Lunden 1479 35,6% 41,2% 13,4% 9,8% 4,3% 49,4% 50,6% 4,2%  
Örgryte, Gubbero 1844 34,1% 38,8% 12,7% 14,4% 2,6% 46,8% 53,2% 5,0%  
Örgryte, Kärralund 1615 26,7% 34,2% 24,8% 14,3% 9,1% 47,5% 52,5% 4,6%  
Örgryte, Nobelplatsen 1317 35,9% 39,7% 13,7% 10,7% 4,6% 49,6% 50,4% 3,8%  
Örgryte, Nya Lunden-Prästgårdsängen 1598 26,5% 30,9% 14,4% 28,3% 4,4% 50,6% 49,4% 3,3%  
Örgryte, Olskroken 1351 22,1% 37,7% 19,3% 20,9% 4,4% 48,3% 51,7% 5,7%  
Örgryte, Redberget 1743 28,4% 40,3% 16,6% 14,6% 4,1% 48,3% 51,7% 4,5%  
Örgryte, Sankt Pauli 1326 24,8% 34,8% 17,3% 23,0% 5,1% 44,5% 55,5% 3,1%  
Örgryte, Överås 1749 32,7% 36,2% 16,6% 14,5% 5,2% 50,2% 49,8% 4,1%  
Göteborg, Centrum 96553 28,9% 36,0% 19,6% 15,5% 5,3% 49,1% 50,9% 5,6%

http://www.val.se