Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Mark - Ålder och kön - Mark 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Fritsla 1105 18,6% 30,5% 23,3% 27,5% 8,9% 48,2% 51,8% 6,6%  
Kinna centrum 1170 17,3% 25,1% 19,2% 38,4% 6,2% 46,9% 53,1% 1,9%  
Kinna-Aspäng 1279 20,3% 22,1% 19,5% 38,1% 5,5% 46,7% 53,3% 4,8%  
Kinna-Marieberg-Kinnahult 1326 16,1% 33,6% 27,6% 22,7% 7,2% 49,5% 50,5% 3,1%  
Kinna-Näs-Vallås 1423 18,9% 34,2% 21,4% 25,4% 5,7% 48,1% 51,9% 3,0%  
Kinna-Rydal-Kinnaström 1211 19,1% 39,0% 24,0% 17,9% 7,2% 50,9% 49,1% 4,0%  
Skephult-Fritsla 1067 14,3% 34,3% 27,1% 24,3% 8,1% 51,2% 48,8% 3,1%  
Svansjö 1815 14,8% 29,0% 27,4% 28,7% 7,2% 51,0% 49,0% 2,5%  
Örby centrum 1340 14,2% 33,1% 27,2% 25,6% 6,6% 48,3% 51,7% 1,0%  
Örby-Krok-Brättingstorp 1240 14,7% 33,5% 30,1% 21,8% 7,7% 50,9% 49,1% 3,2%  
Mark 1 12976 16,8% 31,4% 24,8% 27,1% 7,0% 49,2% 50,8% 3,2%

http://www.val.se