Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Lerum - Ålder och kön - Lerum 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrala Lerum 1125 14,0% 20,6% 23,1% 42,2% 5,3% 41,5% 58,5% 2,0%  
Ljungbacken - Stamsjön 1229 12,2% 50,2% 20,8% 16,8% 7,9% 50,9% 49,1% 2,6%  
Norra Aspenäs - Axåsen 1217 12,2% 40,4% 25,5% 21,9% 7,7% 50,9% 49,1% 4,0%  
Norra Hallsås - Höjden 1109 17,2% 38,6% 17,7% 26,5% 7,0% 46,7% 53,3% 2,8%  
Rydsberg - Almekärr 1410 14,9% 42,6% 24,5% 18,1% 7,8% 48,4% 51,6% 2,7%  
Stenkullen - Hedefors 1445 19,4% 39,5% 20,9% 20,2% 9,0% 48,7% 51,3% 4,2%  
Södra Aspenäs - Torpadal 1365 11,0% 37,4% 24,0% 27,6% 6,2% 48,5% 51,5% 2,0%  
Södra Hallsås 1430 14,6% 31,3% 21,9% 32,2% 8,0% 47,2% 52,8% 1,4%  
Södra Lerum - Slätthult 1307 15,1% 39,9% 25,5% 19,5% 8,5% 50,2% 49,8% 2,3%  
Västra Hulan - Bråta 1064 18,2% 37,1% 26,5% 18,1% 8,1% 48,3% 51,7% 4,6%  
Östra Hulan - Öxeryd 1192 16,9% 40,1% 26,0% 17,0% 9,2% 49,4% 50,6% 3,3%  
Lerum 1 13893 15,0% 38,1% 23,3% 23,6% 7,7% 48,3% 51,7% 2,9%

http://www.val.se