Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Partille - Ålder och kön - Nordvästra valkretsen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bethalaområdet-Sotenäs 1676 15,8% 36,1% 28,2% 19,9% 9,2% 50,6% 49,4% 4,1%  
Brattåskärr-Fröjasten 1523 14,5% 29,7% 21,7% 34,1% 6,0% 47,1% 52,9% 4,1%  
Kullegården-Frejaplan-Bockemossen 1638 14,7% 41,5% 23,9% 20,0% 8,9% 49,4% 50,6% 3,1%  
Lexby-Paradiset-Lexbydal 1671 18,7% 35,8% 26,9% 18,5% 9,3% 50,0% 50,0% 5,4%  
Mellby-Finngösa 1601 21,1% 38,3% 24,3% 16,3% 8,6% 50,0% 50,0% 5,2%  
Oxled-Ljungkullen 1431 21,7% 35,6% 20,5% 22,2% 8,7% 44,2% 55,8% 4,3%  
Partille centrum 1152 24,4% 32,6% 19,4% 23,5% 6,4% 47,1% 52,9% 7,0%  
Soldatheden-Södra Puketorp 1468 13,4% 37,6% 23,5% 25,5% 7,2% 49,0% 51,0% 1,9%  
Vallhamra-Norra Puketorp 1230 13,7% 37,8% 23,3% 25,2% 8,5% 48,5% 51,5% 3,2%  
Nordvästra valkretsen 13390 17,4% 36,2% 23,8% 22,6% 8,2% 48,6% 51,4% 4,2%

http://www.val.se