Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Karlskrona - Ålder och kön - Karlskrona Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Jämjö N 1505 16,3% 31,6% 26,8% 25,2% 6,2% 50,1% 49,9% 0,8%  
Jämjö S 1243 14,6% 32,0% 24,1% 29,3% 6,4% 48,4% 51,6% 0,9%  
Kristianopel 1175 15,0% 30,4% 26,3% 28,3% 7,0% 51,9% 48,1% 3,1%  
Kronotorp m.fl. 1112 18,2% 33,1% 23,2% 25,5% 8,4% 47,4% 52,6% 3,3%  
Kättilsmåla 885 14,7% 33,9% 27,0% 24,4% 6,3% 53,1% 46,9% 1,2%  
Lyckeby V 1206 12,1% 26,9% 19,9% 41,1% 5,7% 44,4% 55,6% 1,5%  
Lyckeby Ö 1711 14,8% 38,7% 24,4% 22,2% 6,7% 51,4% 48,6% 1,9%  
Ramdala 1676 14,2% 31,3% 27,7% 26,8% 6,1% 52,4% 47,6% 1,0%  
Spandelstorp m.fl. 1564 15,9% 37,5% 28,7% 17,9% 7,4% 49,5% 50,5% 1,6%  
Sturkö 1345 11,7% 26,8% 28,6% 33,0% 6,2% 50,5% 49,5% 0,7%  
Torhamn 1267 14,3% 28,4% 31,2% 26,1% 7,7% 53,0% 47,0% 1,7%  
Torskors-Hässlegården 1484 12,8% 45,1% 30,5% 11,7% 5,5% 50,8% 49,2% 1,3%  
Verkö m.fl. 1038 13,4% 43,8% 24,3% 18,5% 7,4% 50,5% 49,5% 2,8%  
Karlskrona Ö 17211 14,5% 33,9% 26,5% 25,1% 6,6% 50,3% 49,7% 1,6%

http://www.val.se