Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Västervik - Ålder och kön - Centralorten

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Brevik 1251 13,3% 30,3% 23,3% 33,1% 6,2% 49,4% 50,6% 1,3%  
Centrum 1478 20,7% 20,4% 24,2% 34,6% 6,0% 47,2% 52,8% 1,8%  
Johannesdal 1620 19,5% 29,1% 25,0% 26,4% 7,9% 51,7% 48,3% 2,2%  
Karstorp 1373 19,4% 24,5% 26,0% 30,1% 7,3% 46,9% 53,1% 4,4%  
Ludvigsdal 1527 11,9% 33,3% 24,5% 30,3% 6,9% 48,7% 51,3% 1,6%  
Marieborg 1943 13,4% 28,9% 32,8% 24,9% 6,6% 47,7% 52,3% 1,3%  
Peru 1346 18,3% 27,3% 19,2% 35,2% 6,5% 47,0% 53,0% 3,1%  
Skogshaga 1125 16,6% 31,8% 26,1% 25,4% 7,1% 49,7% 50,3% 3,8%  
Stenhagen 875 16,0% 28,3% 24,9% 30,7% 6,4% 47,0% 53,0% 1,3%  
Södermalm 1245 24,1% 28,5% 22,7% 24,7% 9,1% 48,2% 51,8% 4,5%  
Västra Lund 1910 14,5% 37,7% 26,8% 21,0% 7,5% 49,1% 50,9% 1,5%  
Östermalm 1047 24,4% 27,8% 20,0% 27,9% 7,7% 47,6% 52,4% 1,1%  
Centralorten 16740 17,3% 29,3% 25,1% 28,3% 7,1% 48,4% 51,6% 2,3%

http://www.val.se