Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Växjö - Ålder och kön - Växjö Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bergunda 1123 18,9% 36,0% 23,4% 21,7% 7,9% 51,4% 48,6% 1,9%  
Bäckaslöv 1254 21,2% 29,7% 23,8% 25,3% 7,3% 47,9% 52,1% 1,6%  
Centrum 1769 30,2% 23,3% 19,9% 26,5% 6,3% 49,2% 50,8% 2,9%  
Fagrabäck 1909 25,5% 27,8% 21,3% 25,5% 7,4% 47,5% 52,5% 2,0%  
Furuby 546 16,1% 35,5% 29,7% 18,7% 8,2% 53,3% 46,7% 1,8%  
Furutå 1735 21,3% 30,0% 19,0% 29,7% 7,2% 50,3% 49,7% 2,8%  
Gemla 1308 14,3% 37,5% 26,6% 21,6% 5,7% 50,2% 49,8% 3,2%  
Högstorp 1911 13,9% 44,6% 17,5% 23,9% 8,3% 48,9% 51,1% 2,7%  
Ingelstad 1947 14,6% 31,6% 29,3% 24,5% 6,6% 49,9% 50,1% 2,0%  
Kvarnhagen 989 30,9% 32,4% 17,7% 19,0% 8,9% 49,6% 50,4% 4,7%  
Lasarettet 874 21,9% 31,0% 24,0% 23,1% 5,5% 47,1% 52,9% 3,1%  
Norr 1030 13,7% 28,8% 29,3% 28,2% 7,1% 45,2% 54,8% 0,4%  
Norrelid 1902 25,2% 32,0% 18,5% 24,3% 6,2% 44,4% 55,6% 2,6%  
Nöbbele 537 16,0% 29,8% 29,2% 25,0% 5,2% 51,2% 48,8% 2,2%  
Söder 1081 18,3% 41,1% 28,9% 11,7% 7,6% 50,0% 50,0% 2,5%  
Teleborg C 1804 60,9% 17,3% 11,0% 10,8% 15,5% 46,5% 53,5% 8,1%  
Teleborg S 1330 13,9% 32,9% 34,7% 18,4% 7,9% 50,9% 49,1% 1,7%  
Teleborg V 1231 19,3% 29,2% 27,1% 24,3% 7,1% 47,6% 52,4% 3,7%  
Teleborg Ö 1460 20,9% 35,0% 30,0% 14,1% 7,1% 48,8% 51,2% 4,7%  
Tävelsås-Jät 920 15,5% 30,5% 32,7% 21,2% 6,1% 52,8% 47,2% 2,1%  
Universitetet 1559 85,8% 7,4% 4,6% 2,2% 25,0% 48,5% 51,5% 4,1%  
Vederslöv-Kalvsvik 1198 16,7% 31,6% 28,9% 22,8% 7,4% 51,6% 48,4% 2,3%  
Åryd 1154 15,0% 39,1% 27,2% 18,7% 6,2% 52,0% 48,0% 2,9%  
Öster 1410 27,8% 28,8% 18,7% 24,8% 4,6% 48,7% 51,3% 2,7%  
Växjö Södra 31981 25,5% 30,5% 22,8% 21,2% 8,3% 49,0% 51,0% 3,0%

http://www.val.se