Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Nässjö - Ålder och kön - Nässjö landsbygd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Anneberg 1164 14,8% 32,3% 28,4% 24,6% 7,3% 50,9% 49,1% 2,4%  
Barkeryd 1118 17,4% 32,6% 20,9% 29,1% 7,3% 49,7% 50,3% 2,1%  
Bodafors 833 11,9% 30,3% 25,5% 32,4% 6,1% 50,9% 49,1% 2,2%  
Flisby 952 14,7% 34,8% 30,5% 20,1% 6,0% 51,9% 48,1% 3,2%  
Forserum 1226 17,5% 33,4% 25,3% 23,7% 9,1% 51,5% 48,5% 2,4%  
Grimstorp 1007 14,3% 33,2% 30,6% 21,9% 7,5% 53,7% 46,3% 2,0%  
Malmbäck 1646 14,5% 31,1% 26,5% 27,9% 6,7% 49,7% 50,3% 2,9%  
Norra Sandsjö 1334 13,2% 29,2% 28,3% 29,4% 7,3% 50,7% 49,3% 2,8%  
Nässjö landsbygd 9280 14,9% 32,0% 26,9% 26,2% 7,2% 51,0% 49,0% 2,5%

http://www.val.se