Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Jönköping - Ålder och kön - Jönköpings kommun Valkrets Öst

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gränna N 1537 15,3% 27,6% 27,4% 29,7% 7,4% 47,2% 52,8% 3,1%  
Gränna S 1598 14,3% 28,1% 30,0% 27,7% 7,4% 48,6% 51,4% 2,3%  
Hakarp 1 913 16,2% 37,1% 24,0% 22,7% 9,5% 51,7% 48,3% 1,6%  
Hakarp 2 1521 16,5% 43,4% 20,9% 19,2% 8,0% 49,8% 50,2% 1,6%  
Hakarp 3 1015 16,0% 43,3% 21,4% 19,4% 6,8% 51,1% 48,9% 1,5%  
Huskvarna 1 1362 15,1% 30,8% 25,5% 28,6% 5,8% 48,9% 51,1% 2,5%  
Huskvarna 2 1139 16,9% 31,7% 30,4% 21,1% 7,6% 50,1% 49,9% 6,1%  
Huskvarna 3 1376 24,2% 29,0% 20,1% 26,7% 7,1% 46,1% 53,9% 4,1%  
Huskvarna 4 1634 17,2% 20,1% 17,0% 45,7% 5,5% 44,3% 55,7% 5,3%  
Huskvarna 5 1260 20,4% 28,5% 21,7% 29,4% 7,6% 47,6% 52,4% 4,2%  
Huskvarna 6 1608 24,0% 38,1% 19,8% 18,1% 9,5% 45,5% 54,5% 9,8%  
Huskvarna 7 1403 20,7% 38,8% 22,0% 18,5% 9,5% 50,5% 49,5% 3,7%  
Huskvarna 8 1439 22,9% 34,3% 24,4% 18,5% 9,0% 49,7% 50,3% 7,6%  
Huskvarna 9 1168 23,5% 35,0% 22,8% 18,7% 10,1% 49,2% 50,8% 11,9%  
Huskvarna 10 1120 16,3% 30,0% 24,4% 29,3% 6,2% 50,3% 49,7% 5,1%  
Kaxholmen 1137 13,3% 35,6% 26,1% 25,0% 7,9% 48,9% 51,1% 1,7%  
Kristina 8 1126 28,6% 28,8% 20,2% 22,5% 8,3% 46,4% 53,6% 5,0%  
Kristina 9 1083 20,2% 29,8% 21,2% 28,7% 7,5% 44,9% 55,1% 3,9%  
Kristina 10 1229 35,6% 32,9% 16,6% 15,0% 7,0% 56,0% 44,0% 12,9%  
Kristina 11 1189 17,2% 28,7% 25,0% 29,1% 7,0% 49,9% 50,1% 1,9%  
Kristina 12 1291 27,3% 28,1% 20,1% 24,6% 6,7% 51,8% 48,2% 10,3%  
Lekeryd-Järsnäs 1703 17,1% 37,2% 24,8% 20,9% 8,2% 52,0% 48,0% 0,8%  
Skärstad-Svarttorp 1768 15,2% 38,2% 25,2% 21,4% 6,7% 50,8% 49,2% 1,0%  
Visingsö 611 12,9% 21,3% 30,1% 35,7% 6,9% 50,2% 49,8% 2,9%  
Ölmstad 1052 18,3% 35,1% 25,9% 20,8% 8,8% 51,0% 49,0% 0,9%  
Jönköpings kommun Valkrets Öst 32282 19,4% 32,7% 23,3% 24,6% 7,7% 49,2% 50,8% 4,5%

http://www.val.se