Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Linköping - Ålder och kön - Linköping Nordost

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bankekind 760 16,3% 39,7% 23,0% 20,9% 7,4% 51,6% 48,4% 1,3%  
Johannelund 1 (Vimanshäll) 1253 21,7% 31,8% 25,9% 20,5% 7,8% 51,2% 48,8% 3,3%  
Johannelund 2 (Johannelund NV) 1087 35,1% 27,0% 15,5% 22,4% 9,3% 51,2% 48,8% 6,3%  
Johannelund 3 (Johannelund NO) 1187 16,3% 19,3% 20,0% 44,4% 4,9% 47,3% 52,7% 2,4%  
Johannelund 4 (Ånestad) 1156 9,4% 36,0% 26,1% 28,5% 6,4% 50,2% 49,8% 1,5%  
Johannelund 5 (Johannelund SV) 995 22,9% 29,2% 22,1% 25,7% 6,4% 51,3% 48,7% 2,6%  
Johannelund 6 (Johannelund SO) 1437 23,3% 33,9% 22,5% 20,3% 9,8% 50,9% 49,1% 5,4%  
Landeryd 1 (Hackefors mfl) 1375 9,8% 40,9% 23,9% 25,3% 5,3% 50,8% 49,2% 0,8%  
Landeryd 2 (Ekholmen NO mfl) 1410 14,8% 28,1% 21,6% 35,5% 6,6% 46,3% 53,7% 3,0%  
Landeryd 3 (Kvinneby mfl) 1304 9,5% 23,2% 22,2% 45,1% 6,6% 47,8% 52,2% 1,5%  
Landeryd 4 (Ekholmen NV) 1508 9,4% 27,3% 24,5% 38,8% 3,5% 47,8% 52,2% 1,5%  
Landeryd 5 (Ekholmen SO) 1333 13,5% 27,7% 22,1% 36,8% 5,7% 46,3% 53,7% 1,1%  
Landeryd 6 (Hjulsbro Mellersta) 1206 12,4% 34,6% 26,7% 26,3% 7,5% 50,3% 49,7% 1,5%  
Landeryd 7 (Ekholmen SV) 1346 13,4% 33,6% 27,3% 25,6% 7,7% 49,9% 50,1% 1,1%  
Landeryd 8 (Ullstämma) 1045 19,8% 40,4% 23,4% 16,4% 10,2% 48,8% 51,2% 1,6%  
Landeryd 9 (Möjetorp-Holmen) 612 15,4% 47,4% 18,6% 18,6% 8,7% 47,9% 52,1% 0,5%  
Lillkyrka-Gistad 513 15,0% 34,5% 29,6% 20,9% 7,4% 50,7% 49,3% 0,6%  
Rystad 2 (Tallboda V) 1052 16,3% 42,6% 21,5% 19,7% 8,5% 50,1% 49,9% 1,0%  
Rystad 3 (Tallboda Ö) 1319 18,1% 48,4% 20,9% 12,6% 6,4% 49,7% 50,3% 1,8%  
Rystad 4 (Ekängen) 1189 10,3% 68,8% 14,0% 6,8% 5,2% 51,1% 48,9% 2,8%  
S:t Lars 1 (Innerstaden NO) 1408 36,0% 27,9% 21,4% 14,6% 7,7% 49,2% 50,8% 3,1%  
S:t Lars 2 (Innerstaden Ö) 1499 29,6% 22,8% 19,8% 27,8% 5,0% 47,0% 53,0% 1,7%  
S:t Lars 3 (Hejdegården) 1475 37,9% 30,7% 18,1% 13,3% 8,1% 50,0% 50,0% 3,1%  
S:t Lars 4 (Kungsberget V mfl) 1417 34,2% 26,5% 17,1% 22,2% 5,9% 50,7% 49,3% 3,0%  
S:t Lars 5 (Kungsberget-Tannefors N) 1454 33,8% 31,6% 19,1% 15,5% 8,1% 51,5% 48,5% 4,5%  
S:t Lars 6 (Råberga-Tannefors S) 1449 23,9% 31,6% 21,9% 22,5% 7,2% 50,4% 49,6% 4,0%  
S:t Lars 7 (Innerstaden SO) 1458 27,8% 21,9% 21,9% 28,3% 6,4% 47,4% 52,6% 3,7%  
Törnevalla-Ö Skrukeby 1515 13,7% 43,6% 21,2% 21,5% 6,5% 50,3% 49,7% 1,0%  
Vist 1 (Vist-Sturefors S) 1276 13,5% 42,7% 25,5% 18,3% 7,2% 50,5% 49,5% 1,3%  
Vist 2 (Sturefors N) 782 10,6% 37,1% 27,5% 24,8% 7,4% 47,8% 52,2% 1,0%  
Vårdsberg 1397 12,7% 42,3% 26,3% 18,8% 7,1% 50,0% 50,0% 1,9%  
Örtomta-Askeby 1037 16,3% 40,0% 25,7% 17,9% 8,0% 50,7% 49,3% 1,5%  
Östra Harg-Rystad 1 Östra Harg-Rysta 706 13,7% 42,8% 28,6% 14,9% 8,1% 53,1% 46,9% 2,4%  
Linköping Nordost 39960 19,6% 34,4% 22,3% 23,7% 7,0% 49,6% 50,4% 2,3%

http://www.val.se