Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Strängnäs - Ålder och kön - Strängnäs Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Aspö 878 11,4% 28,5% 36,4% 23,7% 4,6% 53,1% 46,9% 3,1%  
Dammen-Malmby-Löt 1273 19,3% 43,2% 25,1% 12,4% 8,7% 51,3% 48,7% 3,5%  
Finninge 1079 14,1% 42,0% 31,0% 13,0% 6,2% 49,7% 50,3% 2,2%  
Mariefred C-Läggesta-Hedlandet 1387 10,8% 35,8% 26,5% 26,8% 5,4% 47,8% 52,2% 4,0%  
Slottsbrinken-Viggeby 1183 12,9% 41,9% 26,6% 18,5% 8,4% 49,1% 50,9% 3,1%  
Toresund 1210 13,2% 36,5% 28,8% 21,5% 5,3% 50,7% 49,3% 5,4%  
Tosterö 1619 15,9% 43,6% 23,9% 16,6% 7,5% 50,2% 49,8% 4,9%  
Ulvhäll-Långberget 1276 14,0% 30,3% 21,6% 34,1% 6,3% 48,4% 51,6% 1,7%  
Ytterselö-Överselö 1446 13,9% 29,0% 31,1% 25,9% 6,6% 51,0% 49,0% 3,3%  
Öster-Ekhov-Kalkudden 1399 16,5% 31,9% 26,2% 25,4% 7,4% 48,3% 51,7% 3,7%  
Strängnäs Östra 12750 14,4% 36,4% 27,3% 21,9% 6,7% 49,8% 50,2% 3,6%

http://www.val.se