Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Sigtuna - Ålder och kön - Sigtuna Andra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
8 Sätuna 1303 24,1% 33,2% 19,6% 23,1% 6,4% 48,0% 52,0% 6,7%  
9 Norra Ekilla/Södra Ekilla 1420 19,9% 38,1% 23,9% 18,2% 7,3% 51,0% 49,0% 6,3%  
10 Centrala Märsta 1219 21,2% 40,2% 19,0% 19,5% 6,8% 47,8% 52,2% 9,7%  
11 Ekillatorp/Märsta centrum 1674 24,7% 34,8% 21,4% 19,1% 8,0% 49,3% 50,7% 11,5%  
12 Tingvalla 1120 29,6% 34,7% 22,9% 12,8% 6,1% 53,6% 46,4% 22,2%  
13 Östra Valsta 1333 24,1% 35,0% 24,1% 16,8% 8,0% 49,6% 50,4% 14,1%  
14 Norra Valsta/Steningehöjden 1359 25,0% 35,0% 23,6% 16,4% 7,5% 50,0% 50,0% 15,3%  
15 Södra Valsta 1019 23,8% 39,0% 20,0% 17,2% 8,7% 50,0% 50,0% 18,9%  
16 Östra Steninge 2007 26,3% 37,1% 22,2% 14,4% 10,2% 49,7% 50,3% 12,0%  
21 Västra Steninge 2052 19,2% 41,4% 26,1% 13,4% 9,9% 49,7% 50,3% 6,0%  
Sigtuna Andra 14506 23,6% 37,0% 22,5% 16,9% 8,1% 49,8% 50,2% 11,6%

http://www.val.se