Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Norrtälje - Ålder och kön - Norrtälje Första

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bergshamra 1589 13,4% 29,1% 28,6% 28,9% 7,5% 51,2% 48,8% 4,1%  
Blidö 1043 8,9% 19,9% 32,5% 38,6% 3,8% 52,5% 47,5% 2,0%  
Estuna 1080 16,3% 35,9% 28,3% 19,4% 8,5% 49,8% 50,2% 1,9%  
Frötuna 1849 14,1% 30,1% 29,6% 26,3% 6,5% 52,0% 48,0% 3,1%  
Hysingsvik 766 10,6% 28,3% 30,7% 30,4% 5,5% 51,3% 48,7% 3,3%  
Lohärad - Malsta 693 15,7% 37,1% 27,7% 19,5% 6,3% 53,1% 46,9% 2,9%  
Norrtälje - Bryggården 1449 24,2% 22,2% 18,5% 35,1% 5,9% 46,7% 53,3% 3,3%  
Norrtälje - Flygfältet 1264 22,3% 40,1% 16,5% 21,1% 11,2% 44,7% 55,3% 6,7%  
Norrtälje - Fågelsången 1142 14,2% 30,9% 25,1% 29,8% 7,9% 48,4% 51,6% 2,2%  
Norrtälje - Gransäter 1001 20,2% 28,3% 19,1% 32,5% 7,0% 47,3% 52,7% 3,9%  
Norrtälje - Grind - Långgarn 1261 19,0% 24,3% 19,0% 37,7% 4,8% 46,2% 53,8% 3,0%  
Norrtälje - Grossgärdet - Nordrona 1216 34,7% 21,8% 15,0% 28,5% 9,0% 44,0% 56,0% 4,1%  
Norrtälje - Kvisthamra 1301 15,2% 29,0% 26,7% 29,1% 9,0% 48,5% 51,5% 2,4%  
Norrtälje - Norra Innerstan 1606 19,7% 24,4% 21,9% 34,1% 7,0% 45,4% 54,6% 2,9%  
Norrtälje - Solbacka 1062 17,4% 50,1% 22,8% 9,7% 8,9% 50,4% 49,6% 2,1%  
Norrtälje - Stadskärnan 1585 16,7% 19,7% 22,6% 41,0% 5,6% 44,9% 55,1% 3,3%  
Norrtälje - Vigelsjö 1333 23,0% 28,5% 18,9% 29,6% 6,7% 46,6% 53,4% 6,9%  
Riala 1066 16,2% 34,8% 29,4% 19,6% 7,8% 53,9% 46,1% 5,0%  
Roslags-Bro 1061 12,8% 34,6% 28,7% 23,9% 5,6% 51,9% 48,1% 4,0%  
Rådmansö 1676 11,0% 25,8% 31,1% 32,0% 5,6% 52,4% 47,6% 2,6%  
Söderby Karl 858 13,4% 30,0% 29,4% 27,3% 7,8% 53,4% 46,6% 2,3%  
Vätö 1080 10,4% 21,5% 31,3% 36,9% 5,0% 52,8% 47,2% 1,9%  
Norrtälje Första 26981 17,0% 28,8% 24,9% 29,3% 6,9% 49,2% 50,8% 3,4%

http://www.val.se