Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Lidingö - Ålder och kön - Lidingö Andra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bodal 1243 19,1% 27,5% 23,1% 30,3% 7,2% 46,2% 53,8% 4,5%  
Brevik Ö - Käppala S 1337 12,3% 36,5% 25,6% 25,7% 6,7% 47,9% 52,1% 6,1%  
Ekholmsnäs - Killinge 1740 14,9% 45,9% 20,9% 18,4% 6,6% 50,2% 49,8% 6,3%  
Gångsätra V 1251 19,4% 33,5% 28,0% 19,1% 8,2% 45,3% 54,7% 15,1%  
Gångsätra Ö 1598 13,6% 31,2% 22,8% 32,4% 6,8% 45,3% 54,7% 4,8%  
Hersby SÖ - Mosstorp 1537 14,4% 39,0% 25,4% 21,2% 7,2% 47,0% 53,0% 5,6%  
Käppala N - Gåshaga 1856 15,6% 38,0% 28,1% 18,3% 5,9% 50,1% 49,9% 10,8%  
Larsberg N 1316 20,8% 28,3% 21,0% 29,9% 3,8% 47,0% 53,0% 12,0%  
Larsberg S 1279 14,2% 26,3% 21,4% 38,1% 4,1% 44,6% 55,4% 6,3%  
Mölna Ö - Brevik V 1371 14,7% 40,3% 24,1% 20,8% 7,7% 48,9% 51,1% 6,3%  
Skärsätra 1324 15,6% 32,7% 25,6% 26,1% 5,5% 46,9% 53,1% 6,5%  
Stockby - Mölna V - Fjäderholmarna 959 16,6% 35,3% 30,0% 18,0% 10,4% 51,0% 49,0% 5,5%  
Lidingö Andra 16811 15,8% 35,0% 24,5% 24,7% 6,6% 47,6% 52,4% 7,5%

http://www.val.se