Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Södertälje - Ålder och kön - Södertälje Andra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Södertälje 1 1462 28,2% 29,1% 20,7% 22,0% 6,8% 55,7% 44,3% 10,8%  
Södertälje 2 1365 18,3% 31,7% 20,6% 29,4% 6,9% 50,0% 50,0% 16,1%  
Södertälje 3 1136 27,6% 41,6% 20,2% 10,6% 9,3% 48,7% 51,3% 17,4%  
Södertälje 4 1493 21,8% 38,6% 24,3% 15,3% 9,0% 47,4% 52,6% 10,0%  
Södertälje 5 1079 25,4% 30,4% 20,3% 23,9% 7,6% 55,6% 44,4% 9,2%  
Södertälje 7 1360 26,6% 29,8% 17,1% 26,5% 6,6% 48,9% 51,1% 8,6%  
Södertälje 16 1661 13,2% 30,9% 26,8% 29,1% 6,9% 48,2% 51,8% 4,2%  
Södertälje 17 1363 25,5% 42,1% 20,8% 11,6% 8,8% 51,5% 48,5% 23,6%  
Södertälje 18 1411 15,5% 35,9% 27,6% 21,1% 5,7% 49,5% 50,5% 5,8%  
Södertälje 19 1240 28,5% 32,6% 20,0% 18,9% 9,0% 49,6% 50,4% 8,8%  
Södertälje 20 1342 21,7% 29,0% 23,0% 26,3% 6,3% 48,9% 51,1% 8,3%  
Södertälje 26 1281 20,5% 31,8% 24,9% 22,8% 4,8% 48,9% 51,1% 27,1%  
Södertälje 30 1682 13,9% 43,0% 24,3% 18,8% 8,4% 49,5% 50,5% 4,6%  
Södertälje 31 996 19,8% 37,9% 19,4% 23,0% 5,6% 49,9% 50,1% 32,8%  
Södertälje 32 1205 24,1% 37,1% 22,9% 15,9% 8,6% 52,0% 48,0% 23,9%  
Södertälje 33 1313 22,1% 45,8% 20,9% 11,3% 8,1% 52,6% 47,4% 23,6%  
Södertälje 40 1456 17,7% 39,8% 24,9% 17,7% 7,6% 52,3% 47,7% 8,7%  
Södertälje 41 1673 15,5% 35,1% 23,4% 25,9% 8,2% 47,0% 53,0% 6,6%  
Södertälje 42 1274 22,9% 38,5% 22,8% 15,9% 7,5% 48,1% 51,9% 13,2%  
Södertälje 43 1702 14,5% 37,3% 21,5% 26,7% 7,8% 49,2% 50,8% 6,2%  
Södertälje 45 2027 15,5% 43,8% 29,0% 11,6% 7,7% 51,4% 48,6% 12,9%  
Södertälje 47 1654 14,8% 45,1% 22,7% 17,4% 8,4% 51,8% 48,2% 7,1%  
Södertälje 48 932 13,6% 35,6% 32,6% 18,1% 5,8% 51,4% 48,6% 10,3%  
Södertälje Andra 32107 19,9% 36,9% 23,2% 20,0% 7,5% 50,3% 49,7% 12,4%

http://www.val.se