Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Sollentuna - Ålder och kön - Sollentuna Andra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
10 Norra Rotebro 1204 17,9% 39,0% 22,5% 20,6% 8,8% 48,6% 51,4% 4,5%  
11 Gillbo-Gillberga 1336 15,3% 39,5% 27,5% 17,7% 9,9% 51,0% 49,0% 3,5%  
12 Södra Rotebro 1192 23,8% 37,7% 21,4% 17,1% 6,3% 47,2% 52,8% 12,1%  
13 Rotsunda 664 26,8% 40,1% 19,6% 13,6% 8,4% 50,0% 50,0% 11,7%  
14 Norra Rotsunda gård 867 23,2% 44,9% 23,0% 9,0% 10,1% 48,1% 51,9% 9,9%  
15 Södra Rotsunda gård 1187 16,3% 39,5% 27,7% 16,5% 6,9% 47,8% 52,2% 8,2%  
21 Södra Viby 1224 16,0% 42,8% 29,7% 11,4% 9,3% 49,8% 50,2% 4,3%  
22 Norra Viby 1359 14,6% 60,7% 19,6% 5,2% 8,8% 48,9% 51,1% 5,8%  
23 Östra Viby 1145 14,5% 39,1% 26,7% 19,7% 8,3% 50,5% 49,5% 4,5%  
31 Norra Norrviken 1248 15,5% 39,0% 25,3% 20,1% 7,7% 47,4% 52,6% 4,4%  
32 Södra Norrviken 1387 14,7% 34,5% 23,9% 27,0% 7,9% 49,3% 50,7% 4,2%  
41 Törnskogen-Väsjön 999 10,3% 41,7% 23,4% 24,5% 5,4% 52,0% 48,0% 4,7%  
42 Vaxmora-Edsängen 1302 12,7% 40,6% 24,2% 22,4% 8,1% 50,0% 50,0% 3,9%  
62 Västra Edsberg 1508 21,0% 26,8% 17,9% 34,4% 4,4% 47,8% 52,2% 7,0%  
63 Östra Edsberg 1373 29,5% 32,8% 17,4% 20,3% 8,4% 45,4% 54,6% 12,3%  
64 Landsnora 1552 14,8% 39,8% 23,9% 21,5% 4,8% 49,5% 50,5% 6,4%  
65 Södra Edsberg 1451 23,9% 37,1% 19,0% 20,0% 7,2% 48,9% 51,1% 9,4%  
80 Falkberget-Kärrdal 1240 16,0% 35,2% 29,2% 19,6% 8,7% 49,5% 50,5% 6,9%  
81 Sjöberg 991 15,9% 44,1% 29,8% 10,2% 9,4% 50,8% 49,2% 7,0%  
82 Sjöbergs centrum 1277 24,9% 30,5% 21,1% 23,4% 5,6% 47,1% 52,9% 5,2%  
Sollentuna Andra 24506 18,3% 39,0% 23,5% 19,2% 7,6% 48,9% 51,1% 6,7%

http://www.val.se