Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Tyresö - Ålder och kön - Tyresö Första

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
1 Björkbacken 1127 14,0% 20,6% 19,3% 46,1% 5,1% 41,3% 58,7% 8,4%  
2 Siken 1540 16,0% 25,9% 20,2% 37,9% 5,2% 43,5% 56,5% 6,8%  
3 Myggdalen 1362 15,9% 26,5% 20,9% 36,7% 7,0% 47,7% 52,3% 6,6%  
4 Nyboda 1783 26,0% 42,9% 19,6% 11,6% 8,6% 47,8% 52,2% 14,6%  
5 Fårdala 1217 11,4% 35,3% 20,5% 32,7% 7,0% 49,5% 50,5% 4,9%  
6 Krusboda N 1234 14,3% 35,4% 21,6% 28,6% 9,3% 48,5% 51,5% 3,6%  
7 Krusboda S 1491 14,3% 42,9% 21,7% 21,1% 7,1% 49,2% 50,8% 4,4%  
8 Öringe 1380 18,0% 41,0% 30,0% 10,9% 9,4% 50,7% 49,3% 6,2%  
9 Rotvik 1386 16,4% 53,8% 19,8% 10,0% 9,3% 50,9% 49,1% 4,5%  
10 Tyresö Strand 1344 12,6% 62,3% 17,3% 7,8% 6,8% 50,3% 49,7% 4,6%  
11 Gimmersta - Nytorp - Raksta 1357 13,9% 49,6% 22,2% 14,4% 7,7% 52,6% 47,4% 3,7%  
12 Brevikshalvön 1212 12,5% 44,5% 30,4% 12,6% 6,8% 53,7% 46,3% 5,0%  
Tyresö Första 16433 15,8% 40,3% 21,9% 22,0% 7,5% 48,8% 51,2% 6,3%

http://www.val.se